Belépés
facebook_page_plugin

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

OKJ szám: 55 345 01

Képzési idő: 1 év

Beiratkozáshoz szükséges:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya
 • szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél (például érettségi bizonyítvány és OKJ bizonyítvány – 5-ös szintű szakképesítés, vagy részszakképesítés, diploma)

A képzés megkezdését idegen nyelvi szintfelmérő előzi meg

A tanév óraszáma:

 • 310 óra idegen nyelv
 • 201,5 óra informatika
 • 31 óra vezetői ismeretek

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit
 • marketing tevékenységet végezni és vezetni
 • megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység, a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni
 • megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni
 • KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban
 • idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését
 • számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is
 • számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni
 • hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven
 • munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni
 • internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

A szakképesítés-ráépülés óraterve esti munkarendszerű oktatásban

Általános adatok

 • Tanítási hetek száma: 31hét
 • Heti óraszám (nappali képzés 50 %-a,Nkt. 60. § (8)): 17,5 óra
 • Esti képzés összes óraszáma: 542,5 óra
 • Gyakorlati órák száma (nappali gyakorlati óraszám legalább 60 %-a, Szt. 33. § (5)):195 óra

A képzés összes óraszáma

Elmélet 341  
Gyakorlat   201,5
Összesen 542,5

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma

Szakmai követelménymodulok   Tantárgyak Elméleti heti óraszám Gyakorlati heti óraszám
Összesen 11 6,5 
Összesen  17,5 
11873-16 Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II. Idegen nyelv  10  
12059-16 Informatika
 vállalatvezetőknek II.  
Informatikai alapismeretek    1
Irodai programcsomag használata    2,5
Internetes kommunikáció  
11872-16 A vállalkozások 
vezetése
Vezetői ismeretek  1  

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Károlyi Mihály

Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

1139 Budapest, Váci út 89.

Telefon: (+36 1) 320-8427/110
Fax: (+36 1) 320-8427/119 
E-mail: E-Mail Image
Honlap: http://www.karolyi-kozgazd.hu
OM azonosí­tó: 203061

Ugrás az oldal tetejére