Belépés
facebook_page_plugin
"A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása."

(Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés)

„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni."

(54. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § 2. bekezdés)

 1. A közösségi szolgálat keretei között
  1. az egészségügyi,
  2. a szociális és jótékonysági,
  3. az oktatási,
  4. a kulturális és közösségi,
  5. a környezet- és természetvédelemi,
  6. a katasztrófavédelmi,
  7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
  8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

133. §

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

* az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. (letölthető dokumentumként 1 minta)

egyuttmukodesi minta

Együttműködési MINTA
letöltése

Egyuttmukodesi megállapodás

Együttműködési megállapodás
letöltése

További dokumentumok (az osztályfőnöktől szerezhető be):

A tanuló jelentkezési lapon sorolja fel azokat a területeket, melyeken tevékenykedni szeretne. A jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia.

Az elvégzett közösségi munkát a tanuló a közösségi szolgálati naplóban vezeti.

A fent említett dokumentumok az adott tanévre szólnak. Amennyiben a tanuló az adott tanévben végzett a közösségi munkával, a naplót az osztályfőnöknek kell leadnia, aki ez alapján a szükséges adminisztrációt elvégzi.

Elérhetőség

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Károlyi Mihály

Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

1139 Budapest, Váci út 89.

Telefon: (+36 1) 320-8427/110
Fax: (+36 1) 320-8427/119 
E-mail: E-Mail Image
Honlap: http://www.karolyi-kozgazd.hu
OM azonosí­tó: 203061

Ugrás az oldal tetejére