Tankönyvek

Tisztelt Szülők!
Kérjük alaposan olvassák el a tankönyv rendeléssel kapcsolatos instrukciókat!

Kedves Diákok!
Ahhoz, hogy az év során a megfelelő tudást megkapjátok, szükségetek lehet egy-két hasznos könyvre. Tudjuk, hogy az interneten minden fellelhető, de mégsem helyettesíthet mindent. Ezért kérünk Titeket, hogy Ti is figyelmesen olvassátok el a tudnivalókat!
A könyvek sok-sok évszázad felhalmozott tudását rejtik.
Lois Lowry

A 2018/2019. évi tankönyvekkel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A tankönyvrendelés első lépéseként két dokumentum kitöltésére kérjük Önöket.

 • Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
 • Tankönyvigénylés a 2018-2019-es tanévre

Kérjük, hogy mindkét dokumentumot figyelmesen olvassák el, majd kitöltve és aláírva küldjék vissza gyermekükkel, vagy szkenneljék be, és küldjék el a tankonyv@karolyi-kozgazd.hu e-mail címre, vagy kinyomtatva és kitöltve hozzák be az iskolába Csizmadia Renáta nevére szóló borítékban.

Az Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz dokumentumban minden esetben jelezni kell, hogy jogosultak-e kedvezmény igénybevételére (a)-f) pontok), vagy azt, hogy nem jogosultak (g) pont).

Amennyiben jogosultak kedvezményre, úgy a jogosultságot igazoló dokumentumot az igénylőlaphoz csatolni szíveskedjenek.

A Tankönyvigénylés dokumentumban egyértelműen jelöljék, hogy az adott tankönyvet kérik, vagy nem.

Határidő most bent levő tanulók esetén:

 • tankönyvválasztó: április 18.
 • a normatív támogatásról szóló dokumentum: április 26.
Igénylőlap normatív támogatás 2018-19 bentlevőknek Letöltés
Tankönyvigénylés a 2018 bentlevő Letöltés
Tankönyvigénylés a 2018 bentlevő 9. évfolyam Letöltés

Határidő most felvett /szeptemberben kilencedikes/ tanulók esetén:

 • tankönyvválasztó: május 18.
 • a normatív támogatásról szóló dokumentum: május 18.
Tankönyvigénylés a 2018 bejövő Letöltés
 • ÚJ! Szülők részére kialakított felület: www.szuloifelulet.kello.hu
  • használata nem kötelező;
  • a szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a tankönyvfelelős részére a gyermeke(i) tankönyvrendelésével, iskola által nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban (nem helyettesíti az iskola által bekért nyomtatványok beadását);
  • a fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett lehetőség lesz elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).
 • Rendelés lemondása:
  • A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2018. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül a szülőknek kialakított felületen.
  • A NEM fizetős diákok tankönyvrendelésének lemondására csak június 30-áig van lehetőség!
 • Számlázás:
  • A kiszállított tankönyvek alapján történik utólag, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban. A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
  • Akik nem egyenlítik ki a megadott lehetőségek szerint a rendszerben feltüntetett összeget, azoknak a KELLO az iskolába küldi ki a számlát augusztus végén, melyet a tankönyvekkel együtt kapnak meg a tavalyi évhez hasonlóan.
  • Befizetési időszak: 2018. augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2018. szeptember 15.)
  • Pótrendelés esetén a számlát az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2018. október 30-ig. Az összeget ilyenkor is ki lehet egyenlíteni a szülői felületen! Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül. A befizetés módjai megegyeznek az alaprendelés befizetési módjaival.

A KELLO elérhetőségei: http://konyv.kello.hu/elerhetosegek

A tankönyvekkel és a tankönyvrendeléssel, normatív támogatással kapcsolatos kérdések: Csizmadia Renáta

 csizmadia.renata@karolyi-kozgazd.hu

A tankönyveket terveink szerint a 2018/2019-es tanév első tanítási napján osztjuk ki.