Felvételi

Ha színvonalas közgazdasági és idegen nyelvi képzést keres, jöjjön hozzánk!

Itt tájékozódhat a felvételi eljárásról. Megtalálja valamennyi, a felvételi eljáráshoz szükséges dokumentumokat.Határidők és időpontok iskolánk felvételi eljárásában

Egységes központi felvételi eljárás jelentkezési határideje 2019.12.06.
Egységes központi felvételi eljárás 2020.01.18. 1000
Egységes központi felvételi eljárás pót időpontja 2020.01.23. 1400
Egységes központi felvételi eljárás kijavított dolgozatainak megtekintése 2020.01.27.
Egységes központi felvételi eljárás eredmény hirdetése 2020.02.06.
Felvételi jelentkezési lap benyújtásának határideje 2020.02.19.
Iskolánk felvételijének ideje 2020.02.27-28. 1200
Iskolánk felvételijének pótnapja 2020.03.02. 1300
Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (felvételi rangsorok) 2020.03.16.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 2020.03.19-20.
Felvételről ill. elutasításról szóló értesítés kiküldésének határideje 2020.04.30.

E-mail:

felveteli2020@karolyi-kozgazd.hu

Tájékoztató kiadvány

Felvételi tájékoztató

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC

KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

Iskola OM azonosítója

203061

Telephely kódja

008

Iskola címe

1139 Budapest Váci út 89. 

Telefonszáma

+36-1-3208427/110

E-mail címe

felveteli2020@karolyi-kozgazd.hu

Honlap

www.karolyi-kozgazd.hu 

Nyitott napok ideje

 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja

Nyílt napok – igazgatói tájékoztató /nem kell regisztrálni/:

2019. október 22. 15.00

2019. október 24. 15.00

2019. november 5. 15.00

2019. november 6. 15.00

2019. november 12. 15.00

2019. november 13. 15.00

2019. december 4. 15.00

2020. január 22. 15.00


Nyitott kapuk – óralátogatások:
2019. november 11-22.
Regisztrálni az iskola honlapján lehetséges.

Felvételi vizsga információk

Iskolánkban felvételi követelmény a központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tantárgyból, valamint a szóbeli felvételi vizsgán való megjelenés.

Milyen tanulási, egészségügyi problémával fogad jelentkezőket?

 egyéb pszichés fejlődés zavarai, hallási fogyatékos (nagyothalló), látási fogyatékos (gyengén látó), beszédfogyatékos, BTM-es tanulók 

 

 

 Tagozatkódok és leírásuk

 

ANGOL két tanítási nyelvű képzés /technikum/ közgazdaság szakágazat.

Kinek ajánljuk?

 • aki magas szinten szeretne angolul tanulni /és már korábban is tanult angolt/
 • idegen nyelven szeretne más tantárgyakat tanulni
 • érdeklődik a gazdaság és pénzügyek iránt
 • felsőfokú nyelvvizsgát szeretne
 • gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni a felsőoktatásban

Képzési idő: 1+5 év. Tervezett osztályok száma: 1,5

 

NÉMET két tanítási nyelvű képzés /technikum/ közgazdaság szakágazat.

Kinek ajánljuk?

 • aki magas szinten szeretne németül tanulni /és már korábban is tanult németet/
 • idegen nyelven szeretne más tantárgyakat tanulni
 • érdeklődik a gazdaság és pénzügyek iránt
 • felsőfokú nyelvvizsgát szeretne
 • gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni a felsőoktatásban

Képzési idő: 1+5 év. Tervezett osztályok száma: 0,5

ANGOL nyelvi előkészítő évfolyammal /NYEK/ induló képzés /technikum/ közgazdaság szakágazat.

Kinek ajánljuk?

 • aki angolul szeretne tanulni /és már korábban is tanult angolt/
 • nyelvi előkészítős osztályban szeretne tanulni
 • érdeklődik a közgazdaság kérdései iránt
 • közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szeretne a képzés során
 • piacképes szakmát szeretne szerezni iskolánkban, majd később a felsőoktatásban

Képzési idő: 1+5 év. Tervezett osztályok száma: 1

4 éves szakgimnáziumi képzés két idegen nyelvvel, angol első nyelv, német második nyelv /közgazdaság szakágazat/

Kinek ajánljuk?

 • aki angolul szeretne tanulni /és már korábban is tanult angolt/
 • hagyományos középiskolai osztályban öt év alatt érettségi- és szakmai vizsgát szeretne szerezni
 • érdeklődik a közgazdaság kérdései iránt
 • gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni
 • közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szeretne a képzés során

Képzési idő: 5 év. Tervezett osztályok száma: 1

 

 

Felvételi eljárás leírása:

Iskolánk olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várja, akik: jó tanulmányi eredményt értek el idegen nyelvből, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, érdeklődnek közgazdasági kérdések iránt, szeretnének magas óraszámban idegen nyelvet (angol, német) tanulni, egyúttal várjuk mindazon diákok jelentkezését is, akik nem jeles tanulók, ugyanakkor érdeklődnek a gazdasági kérdések iránt.

 

Iskolánkba a következő módokon lehet felvételt nyerni

Felvételi eljárás során

A.

Egységes központi felvételi eljárás tárgyai

 • anyanyelv (írásbeli)
 • matematika (írásbeli)

(Az elmúlt évek feladatai és megoldásaik megtalálhatók iskolánk www.karolyi-kozgazd.hu oldalán)
Anyanyelvből és matematikából a várható központi írásbeli vizsgatesztek, elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

Figyelem!
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben jelentkezési lapját a jelentkezési határidőig eljuttatta iskolánkba, a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjen meg intézményünkben.
Az egységes központi felvételi eljárásra hozzanak magukkal a tanulók tollat, ceruzát, vonalzót és a személyazonosság igazolására személyazonossági igazolványukat vagy diákigazolványukat, esetleg útlevelüket.

Az egységes központi felvételi vizsga megismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.

Egységes központi felvételi eljárás jelentkezési határideje
2019. december 06.

(Jelentkezési lapot a központi felvételire az általános iskolában vagy iskolánk titkárságán lehet átvenni ill. iskolánk WEB oldaláról lehet letölteni.)

Ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos későbbi jelentkezési lappal, amelyet a középiskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot a vizsga megrendezésére vállalkozó középiskolák vagy szakiskolák közül abba kell a tanulónak benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. (Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan középiskolába vagy szakiskolába fog jelentkezni, amelyik előírta az előzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az egységes írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében hova nyújtja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.)

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Egységes központi felvételi eljárás időpontja
2020. január 18-án 1000 (Szombat)

Egységes központi felvételi eljárás pót időpontja
2020. január 23-én 1400 (Csütörtök)

Ebben az időpontban csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal (2020. január 20.), nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt, nem tudtak részt venni az írásbelin.

Egységes központi felvételi eljárás dolgozatainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk, melynek ideje:
2020. január 27. 0800-1600

Egységes központi felvételi eljárás eredmény hirdetése
2020. február 06-án 730-1400 (iskolánk titkárságán)

Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk a fenti időpontban tájékoztatja a vizsgázókat, azaz az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a tanulónak átadja. A tanuló a vizsga eredményének ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt a már említett rendeletekben foglaltak szerint az általános felvételi eljárásban.

Azoknak a tanulóknak, akik nem veszik át az értékelő lapjukat 1400-óráig postai úton juttatjuk el.

 

B.

Jelentkezési lap benyújtásának határideje
2020. február 19. (Szerda)

A felvételizőknek minden esetben jelentkezési lapot kell kitölteni az általános iskolában, amelyen meg kell jelölnie azt (azokat) az intézményeket, azon belül tagozatokat, ahol tovább kíván tanulni. Ezen a jelentkezési lapon igazolja az általános iskola az ott elért tanulmányi eredményeket is.

Jelentkezési lapok az általános iskolában szerezhetők be!

Amennyiben a tanulónak bármilyen felmentése van, kérjük a jelentkezési lappal együtt küldjék meg számunkra!

Iskolánk által szervezett felvételi eljárás

 • idegen nyelvből szóbeli felvételi vizsga
 • általános tájékozottsági beszélgetés (magyarul)

Iskolai szóbeli felvételi ideje
2020. február 27-28. 1200
(Csütörtök - Péntek)

Iskolai szóbeli felvételi pótnap
2020. március 02. 1300 (Hétfő)

Ebben az időpontban csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal, nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt, nem tudtak részt venni az írásbelin.

Figyelem!
A felvételi beosztást iskolánk honlapjára tesszük ki óra- perces beosztással, az idő rövidsége miatt külön postai úton behívó levelet nem küldünk.
Kérjük a vizsgázókat, hogy a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjenek meg iskolánkban!
A felvételi vizsgára hozzák magukkal a tanulók a 8. osztályos magyar irodalom és matematika füzetüket, az ellenőrző könyvet, emellett a személyazonosság igazolására személyazonossági igazolványukat vagy diákigazolványukat, esetleg útlevelüket.

A felvételi eljárásban szerezhető pontok a következőkből adódnak:

 • központi írásbeli eredménye,
 • iskolánk felvételijén elért eredmény
 • általános iskolai tanulmányi eredmény

Központi írásbeli eredménye

Az egységes központi írásbeli felvételi eljáráson maximálisan
100 pont érhető el 
(50 pont matematika, 50 pont anyanyelv).

Iskolánk felvételijén elért eredmény

 • idegen nyelv szóbelin (vizsgáztatóval a mindennapi élet témaköreiről folyik rövid beszélgetés) 40 pont lehet szerezni.
 • a magyar nyelvű általános tájékozottsági elbeszélgetésen (rövid, nem tananyaghoz kapcsolódó beszélgetés általános kérdésekről) maximálisan 10 pont kapható

Általános iskolából hozott pontszámok

A felvételi eljárás során figyelembe vesszük az általános iskolában elért
7. év végi és 8. félévi eredményeket:

 • magyar nyelv és irodalomból (átlag),
 • matematikából,
 • történelemből,
 • tanult idegen nyelvből
 • egy választott tárgyból, amely lehet földrajz, fizika, kémia,
  2. idegen nyelv, számítástechnika.

Az általános iskolából hozott pontszám maximálisan: 50 pont.

Tehát az általános felvételi eljárás keretében 200 pont szerezhető. /pontazonosság esetén a központi felvételi vizsga matematika, majd magyar pontszáma a mérvadó/

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának ideje tagozatonként
2020. március 16. (Hétfő)

A felvételről ill. elutasításról szóló értesítés kiküldésének határideje
2020. április. 30. (Csütörtök) 

 

Felvett tanulók listája 2020

NYOLCADIKOSOK FIGYELEM!!!

Felvett tanulók listája

2020

 

Valamennyi új Károlyis diáknak gratulálunk!

A felvételi értesítéseket a napokban postázzuk a tanulóknak!

Amennyiben két héten belül nem érkezik meg az értesítés, kérjük a felveteli2020@karolyi-kozgazd.hu –ra jelezzék!!!

Osztályaink:

 • 9/Kny.a: 053-as kód
 • 9/Kny.b: 053-as és 054-es kód
 • 9/Ny.c: 055-ös kód
 • 9/d: 056-os kód

 

Oktatási azonosító Tanuló osztálya Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert
72537419225 9.Ny.c 0055
72539691068 9.Ny.c 0055
72544188084 9.Ny.c 0055
72551122574 9.Kny.b 0054
72551154291 9.Kny.b 0054
72551155459 9.Kny.b 0054
72554097321 9.Ny.c 0055
72554758706 9.Kny.a 0053
72554763813 9.d 0056
72554806429 9.Kny.b 0053
72555461129 9.Kny.a 0053
72556656518 9.d 0056
72557634533 9.Ny.c 0055
72557640577 9.Ny.c 0055
72557642464 9.d 0056
72558310413 9.d 0056
72558357044 9.Kny.a 0053
72558379005 9.Kny.b 0054
72558405301 9.Kny.a 0053
72560627693 9.Ny.c 0055
72560970912 9.Kny.b 0053
72561281064 9.Kny.a 0053
72561284520 9.Kny.b 0053
72562155958 9.Kny.a 0053
72562358010 9.Ny.c 0055
72563264287 9.Ny.c 0055
72563326521 9.Kny.a 0053
72563869141 9.Kny.b 0053
72564403222 9.Kny.a 0053
72565009757 9.d 0056
72566828803 9.Kny.b 0054
72566872937 9.Kny.b 0054
72566999248 9.Ny.c 0055
72567006398 9.d 0056
72567010935 9.Ny.c 0055
72567390244 9.Kny.b 0054
72568547884 9.d 0056
72568915793 9.Ny.c 0055
72569626427 9.Kny.b 0054
72570875523 9.Ny.c 0055
72572692587 9.Kny.a 0053
72572904689 9.Ny.c 0055
72573021433 9.d 0056
72573351617 9.Ny.c 0055
72574146989 9.Kny.a 0053
72574722077 9.Ny.c 0055
72574725892 9.d 0056
72574732298 9.d 0056
72574740075 9.Kny.a 0053
72575764278 9.Kny.a 0053
72575853995 9.Kny.a 0053
72576792508 9.Kny.b 0054
72577011829 9.Kny.b 0053
72577986598 9.Ny.c 0055
72578249017 9.d 0056
72578460973 9.d 0056
72578668678 9.Kny.b 0053
72578846644 9.Kny.a 0053
72578850253 9.d 0056
72578998074 9.Ny.c 0055
72579004215 9.Kny.a 0053
72579007979 9.d 0056
72579084931 9.Kny.a 0053
72579174986 9.Kny.b 0054
72579281485 9.Kny.a 0053
72579332655 9.Kny.a 0053
72579693307 9.d 0056
72580082715 9.d 0056
72580099697 9.Ny.c 0055
72580106826 9.Kny.a 0053
72580368688 9.Kny.b 0053
72580420474 9.Kny.a 0053
72581290759 9.Ny.c 0055
72581797416 9.d 0056
72582498609 9.Kny.a 0053
72582567401 9.Ny.c 0055
72582573721 9.Kny.b 0053
72583143690 9.Ny.c 0055
72583658897 9.Kny.a 0053
72584038706 9.Kny.b 0053
72584046047 9.Kny.b 0053
72584065946 9.Ny.c 0055
72584331588 9.Ny.c 0055
72585720464 9.Kny.b 0053
72585725765 9.d 0056
72586694681 9.d 0056
72586891250 9.Kny.b 0054
72587418576 9.Ny.c 0055
72587483162 9.d 0056
72587499556 9.Kny.a 0053
72587501378 9.d 0056
72587512415 9.Kny.b 0053
72587514017 9.Kny.b 0054
72588725713 9.Ny.c 0055
72589061761 9.d 0056
72590358148 9.d 0056
72590631472 9.d 0056
72590946954 9.d 0056
72591040295 9.d 0056
72591054915 9.Kny.a 0053
72591062597 9.d 0056
72591602635 9.Kny.b 0053
72592313000 9.Kny.a 0053
72592315838 9.Kny.a 0053
72592317242 9.Kny.b 0053
72592338832 9.Kny.b 0053
72592991681 9.d 0056
72593040543 9.d 0056
72593136439 9.Kny.a 0053
72593919262 9.Ny.c 0055
72594423567 9.Kny.a 0053
72594431059 9.Kny.b 0054
72594435192 9.Kny.b 0054
72594437428 9.Kny.b 0054
72594720427 9.Kny.a 0053
72594851779 9.d 0056
72595666550 9.Ny.c 0055
72596369864 9.Ny.c 0055
72596371002 9.Kny.a 0053
72596647569 9.Kny.b 0054
72597446879 9.Kny.b 0054
72597458388 9.d 0056
72597458691 9.Ny.c 0055
72597474621 9.Ny.c 0055
72598851285 9.Kny.a 0053
72598868611 9.Kny.a 0053
72599892498 9.Kny.a 0053
72875709855 9.Ny.c 0055
73081539652 9.Kny.a 0053
73273029589 9.d 0056

Tagozatkódok 2020-21

Tervezett tagozatkódok

0053

ANGOL két tanítási nyelvű képzés /technikum/ közgazdaság szakágazat.

Kinek ajánljuk?

 • aki magas szinten szeretne angolul tanulni /és már korábban is tanult angolt/
 • idegen nyelven szeretne más tantárgyakat tanulni
 • érdeklődik a gazdaság és pénzügyek iránt
 • felsőfokú nyelvvizsgát szeretne
 • gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni a felsőoktatásban

Képzési idő: 1+5 év. Tervezett osztályok száma: 1,5

 

0054

NÉMET két tanítási nyelvű képzés /technikum/ közgazdaság szakágazat.

Kinek ajánljuk?

 • aki magas szinten szeretne németül tanulni /és már korábban is tanult németet/
 • idegen nyelven szeretne más tantárgyakat tanulni
 • érdeklődik a gazdaság és pénzügyek iránt
 • felsőfokú nyelvvizsgát szeretne
 • gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni a felsőoktatásban

Képzési idő: 1+5 év. Tervezett osztályok száma: 0,5

0055

ANGOL nyelvi előkészítő évfolyammal /NYEK/ induló képzés /technikum/ közgazdaság szakágazat.

Kinek ajánljuk?

 • aki angolul szeretne tanulni /és már korábban is tanult angolt/
 • nyelvi előkészítős osztályban szeretne tanulni
 • érdeklődik a közgazdaság kérdései iránt
 • közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szeretne a képzés során
 • piacképes szakmát szeretne szerezni iskolánkban, majd később a felsőoktatásban

Képzési idő: 1+5 év. Tervezett osztályok száma: 1

0056

Közgazdaság szakágazatos technikumi képzés, angol nyelv

Kinek ajánljuk?

 • aki angolul szeretne tanulni /és már korábban is tanult angolt/
 • hagyományos középiskolai osztályban öt év alatt érettségi- és szakmai vizsgát szeretne szerezni
 • érdeklődik a közgazdaság kérdései iránt
 • gazdasági szakirányban szeretne továbbtanulni
 • közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szeretne a képzés során

Képzési idő: 5 év. Tervezett osztályok száma: 1

 

Korábbi évek feladatsorai az Oktatási Hivatal weboldalán