Szakképzés

A szakképzéssel kapcsolatos információkat és az ahhoz tartozó dokumentumokat, időpontokat itt találja meg. Kattintson a bejegyzésekre, a különböző információk megtekintéséért!


Iskolánk 1963 óta a főváros méltán megbecsült, jó hírű és jó színvonalú intézménye, ahol már az első évfolyamokon végzett diákok gyermekei is nagy számban tanulnak.
Az iskola a „Budapestért"-díj, az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele és a kiemelkedő külgazdasági szakképzést elismerő miniszteri Dicsérő Oklevél büszke tulajdonosa.
Arra törekszünk, hogy diákközpontú, demokratikus, sikerorientált iskolában tanulhassanak tanulóink.
Célunk, hogy valamennyi diákunk az itt eltöltött évek alatt széles körű humán és reálismerettel, korszerű, jól konvertálható, piacképes szakmai tudással, és a kellemesen eltöltött diákévek élményével lépjen ki az életbe.
Tanulmányaik alatt olyan munkaerőpiaci ismereteket, készségeket sajátítanak el, melyek elengedhetetlenek az érvényesüléshez a munka világában.


"Az életnél hatékonyabb iskolát még senkinek se sikerült kitalálni."

Pierce Brown


A közgazdaság és az ügyviteli szakágazatok a gazdaság számára nélkülözhetetlenek.
Az oktatott szakmák zöme jó nyelvtudást igényel, ami megkönnyíti a sikeres munkavállalást az Európai Unió munkaerőpiacán is.
Nyelvoktatásunkban kiemelt szerepet játszik a kommunikatív nyelvi készségek kialakítása.
A sikeres nyelvoktatást multimédiás nyelvi laboratóriumok segítik.
Továbbá lehetőség van az adott nyelvterületen nyelvgyakorlásra.
A magas színvonalú informatika oktatás nyolc számítógépteremben történik.
A korszerű oktatást szolgáló tárgyi feltételek: projektorral, interaktív táblákkal, vezetéknélküli internettel felszerelt tantermek, többezer kötetes szépirodalmi és szakmai könyvtár, folyóiratolvasó, tornaterem, kondicionáló terem, sportudvar, ebédlő, büfé.
A szakképzést záró OKJ vizsgák az országos átlagot meghaladóan sikeresek.
A végzett tanulók egy része a gazdasági felsőoktatásban tovább tanul, másik része munkába áll.Szakmák

Tájékoztatók

Hamarossan...

Helyi tanterv 2018

OKJ képzések (2018) Megnéz

 

OKJ vizsgára jelentkezés – 2020. május-június

Tisztelt Jelentkezők/Vizsgázók!


A május-június vizsgaidőszak OKJ vizsgáira (javító és pótló) fogadjuk a jelentkezéseket.

(Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási mérlegképes könyvelő)

A jelentkezési határidő: 2020. március 16. (hétfő)

A komplex szakmai vizsgát 2019.02.15. előtt megkezdőknek.

A Magyar Közlöny 20. számában megjelent 13/2020. (II.7.) Korm. rendelet 354.§ 2. bekezdése alapján:
"Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsgáját az e rendelet hatálybalépését megelőző egy éven túl kezdte meg, a 2019. december 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehet javító- és pótlóvizsgát, ha arra legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított harminc napon belül jelentkezik."

Helye: Titkárság hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző jelentkezéshez szükséges elhoznia:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés megszerzését igazoló középiskolai (piros) bizonyítványt
 • Esettanulmányt köttetve, spirálozva + CD – ha ezt a vizsgarészt még nem teljesítette – vizsgára jelentkezés feltétele, hogy a szaktanár legalább 50%-ra értékelte
 • bemeneti feltételt igazoló érettségi bizonyítvány másolatot,
 • az előző vizsgán kapott törzslapkivonatot,
 • nyilatkozat, hogy milyen részszakképesítés bizonyítványt vett át korábban, és ennek/ezeknek a másolatát

Az első javítóvizsga ingyenes. A minimálbér függvényében alakulnak a vizsgadíjak a vizsgákon.
Jelentkezési lapot személyesen lehet kitölteni az iskola Titkárságán.

Vizsgaidőpont:

 • Központi írásbeli, központi gyakorlati vizsga: 2020. május 12., 08:00 órától
  (Megjelenés 30 perccel korábban.)

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő jelentkezéshez szükséges elhoznia:

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés megszerzését igazoló középiskolai (piros) bizonyítvány
 • bemeneti feltételt igazoló bizonyítvány másolata:
  • közgazdász diploma, vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző-, vállalkozási és bérügyintéző OKJ bizonyítvány, stb.
 • javító/pótlóvizsga esetén az előző vizsgán kapott törzslapkivonat

Az első javítóvizsga ingyenes. A minimálbér függvényében alakulnak a vizsgadíjak a későbbi vizsgákon.
Jelentkezési lapot személyesen lehet kitölteni az iskola Titkárságán.

Vizsgaidőpontok:

 • számviteli feladatok: 2020. május 11., 08:00 óra
 • elemzési feladatok: 2020. május 20., 08:00 óra
 • ellenőrzési feladatok: 2020. május 20., 10:30 óra
  (Megjelenés minden alkalommal, 30 perccel korábban.)

 

Amennyiben legalább a második szakmai javító/pótló vizsgájukra jelentkeztek, díjfizetési kötelezettségük van.

A vizsgadíjak befizetésére a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum pénztárában (1074 Budapest, Dohány u. 65.) van lehetőségük az alábbi nyitva tartás szerint :

hétfő-csütörtök: 8.00–13.00

péntek: 8.00–11.00

 

A vizsgadíj befizetése átutalással is teljesíthető:

számlaszám: 10032000-00335467-00000000

közlemény: „Vizsgadíj” vizsgázó neve – iskola rövid neve

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakmai vizsgát addig nem kezdhetik meg, amíg a befizetést igazoló dokumentumot be nem mutatják.

Sikeres felkészülést kívánunk!

OKJ vizsgák – 2020. május-június

OKJ vizsgák – 2020. május-június

ÚJ IDŐPONTOK – ÚJ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Vizsgázók!

AZ ÚJ IDŐPONTOK:
 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő:

 

A központi írásbeli vizsga időpontja:

 • elemzési feladatok: 2020. május 28., 08:00 óra
 • ellenőrzési feladatok: 2020. május 28., 10:30 óra

(Megjelenés 30 perccel korábban!)

A terembeosztást a portán láthatják majd.

Kérjük, hogy kék tollat, számológépet, személyi igazolványt és maszkot hozzanak magukkal!

Szóbeli vizsga: a rendkívüli helyzet miatt nem lesz megtartva.

 

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző:

Szóbeli vizsga: a rendkívüli helyzet miatt nem lesz megtartva.
 

Sikeres felkészülést kívánunk!

Az OKJ vizsgákhoz kapcsolódó FONTOS információk az alábbi linken is olvashatók:

FONTOS információk >> Amennyiben kérdésére nem találta meg a választ írjon nekünk e-mailt!