Broadstairs 2013 beszámolóLeonardo mobilitás 2013.

A LdV-HU-13-IVT-1091 számú projekthez kapcsolódó kiutazásra 2013. szeptember 22 és október 20 között került sor. A kiutazás előkészítése megfelelóen zajlott, a partnerintézménnyel és a gyakorlóhelyekkel előre egyeztettük a négy hetes programot, az egyes részfeladatokat, azok ütemezését. Uj típusú együttműködésre volt szükség a fenntartó és iskolánk között a pénzügyek intézése terén, ebben segítségünkre volt a Tempus Közalapítvány által szervezett szeminárium is, ahol a KLIK részéről felszólaló előadók hasznos információkat nyújtottak a szervezéssel kapcsolatban.


A ki- és hazautazás zökkenőmentesen zajlott. Az utazás megszervezését megosztott feladatként vállalta magára a küldő és a fogadó intézmény: a Londonig történő utazást a Károlyi Mihály Szakközépiskola szervezte, míg a London — Broadstairs utat, illetve az összes többi, célországon belüli utazást a Kent Sehool of English.

A tanulók külön-külön, egyesével családoknál kerültek elszállásolásra, ez elősegítette nyelvi és interkulturális fejlődésüket. A diákok beilleszkedése jól sikerült, mind a vendéglátókkal, mind a gyakorlati helyek dolgozóival jó kapcsolatot alakítottak ki. Többen mind a mai napig tartják velük a kapcsolatot, sót, több tanulót már vissza is hívtak dolgozni vagy vendégségbe.

A gyakorlat két részből állt: az első héten intenzív szakmai nyelvi tanfolyamra került sor, mely végén a diákoknak számot kellett adniuk tudásukról, játékosan, projekt formájában. A felkészítésről és az elért eredményről a fogadó intézmény tanúsítványt és írásos értékelést állított ki. Az első hét tapasztalatai alapján történt a gyakorlati helyek beosztása is, figyelembe véve a tanulók személyiségét, életkorát, idegennyelv-tudását. A mobilitás második részében diákjaink az előre kijelölt gyakorlati helyeken, angliai kis- és középvállalkozásoknál szakmai gyakorlaton vettek részt. A gyakorlati helyek Broadstairs, Margate és Ramsgate városokban, tehát a fogadó intézmény közelében voltak. A szakmai gyakorlat jól sikerült, tanulóink jól helytálltak, és rengeteg tapasztalattal gyarapodtak.

A nyelvtanfolyamot és a szakmai gyakorlatot tartalmas szabadidős programmal is kiegészítettük: minden este sor került valamilyen vidám, játékos programra (Barn Dance, Karaoke, Bowling, Snooker, Pool, stb.), ami informális módon segítette a tanulók nyelvi és társas kompetenciáinak fejlődését. Ezenkívül hétvégenként kirándulásokat tettünk Londonba, valamint a környék nevezetesebb látnivalóihoz: Cambridge, Canterbury, Dover, Deal, Leedscastle, tehát elmondható, hogy nagyon tartalmasan tölthették a diákok a szabadidejüket is, és történelmi és civilizációs ismereteiket is bővíthették. A kirándulások során - főként angol nyelvű idegenvezetések keretében megszerzett ismereteket teszt formájában ellenőriztük, és történelem és célnyelvi civilizáció tantárgyakból a jegyek beszámításra kerültek.

A mobilitás időtartama alatt a disszemináció elősegítése érdekében a résztvevők angol és magyar nyelvű blogot vezettek, ahol rögzítették élményeiket és munkatapasztalataikat, bemutatták a Kent School of English-t és a gyakorlati helyül szolgáló vállalkozásokat. A szakmai gyakorlat idején munkanaplót vezettek, és feltérképezték a vállalkozások működését a tulajdonosokkal, munkatársakkal készített mélyinterjúk segítségével. A megismert információk alapján üzleti tervet készítettek, amit otthon a közgazdaság tanárok szóban és írásban, valamint érdemjeggyel is értékeltek. Az üzleti terv elkészítése szervesen kapcsolódik az általuk tanult gazdasági tantárgyak tananyagához.

Az utazás során rendkívüli esemény nem volt, két esetben szorult orvosi ellátásra valamelyik diákunk, egyikük megerőltette a kezét, másik tanulónk fögfájás miatt került orvoshoz. Mivel mindenki rendelkezett egészségbiztosítási kártyával és biztosítással, ez külön költséget nem okozott. Egyéb panasz nem volt.

A kiutazás összességében kitűnően sikerült, köszönhetően a küldő és a fogadó intézmények zökkenőmentes együttműködésének.

Budapest, 2013. november 27.

Gere Gábor

Módos Csaba

 Kapcsolódó képek