Broadstairs 2014 beszámolóERASMUS+ KA1 mobilitás 2014.

A 2014-1-HU01-KA102-000143 számú, "Kis- és középvállalatok működtetésének európai rendszere" megnevezésű projekthez kapcsolódó kiutazásra 2014. október 5 és november 2 között került sor. Az előző év tapasztalata alapján két héttel eltoltuk a mobilitás időszakát, hogy a kedvezményezettek, a hazatértüket követően, minél könnyebben visszailleszkedhessenek az iskolai életbe.


A kiutazás előkészítése a terveknek megfelelően zajlott. A fogadó intézménnyel és a gyakorlati helyekkel előre egyeztettük a négy hetes programot, az egyes részfeladatok megosztását, ütemezését. A fenntartóval való együttműködés is sokkal gördülékenyebb volt, mint az előző évben: bejáratott mechanizmusok alapján, megfelelő ütemezésben jutottunk a sikeres lebonyolításhoz szükséges összegekhez, ezért köszönettel tartozunk az illetékes GEO munkatársainak.

A ki- és hazautazás megszervezését, a korábbiakhoz hasonlóan, megosztott feladatként vállalta a küldő és a fogadó intézmény. A Londonig történő utazást, a helyi közlekedést, valamint az utas- és felelősségbiztosítás kötését a KLIK 306004 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola szervezte, míg a London – Broadstairs utat, illetve az összes többi, célországon beüli utazást a fogadó intézmény, a Kent School of English.

A tanulók külön-külön, egyesével családoknál kerültek elszállásolásra, ez elősegítette nyelvi és interkulturális fejlődésüket. A diákok beilleszkedése jól sikerült, mind a vendéglátókkal, mind a fogadó intézmény munkatárasaival és a gyakorlati helyek dolgozóival jó kapcsolatot alakítottak ki. Ehhez hozzájárult a fogadópartnerek nyitottsága, valamint tanulóink – az átlagnál magasabb szintű – nyelvtudása és kulturált viselkedése is. Van olyan tanulónk, aki már a mobilitás időtartama alatt felvételt nyert következő évi, nyelvi ösztöndíjjal összekötött nyári gyakorlatra, de másokat is hívtak vissza dolgozni vagy vendégségbe.

A gyakorlat két részből állt: az első héten intenzív szakmai nyelvtanfolyamra került sor, mely végén a diákoknak számot kellett adniuk tudásukról, projekt formájában. A felkészítésről és az elért eredményről a fogadó intézmény tanúsítványt és írásos értékelést állított ki. A nyelvi felmérő, az első hét tapasztalatai, valamint a diákok érdeklődési köre alapján történt a gyakorlati helyek végső beosztása is, figyelembe véve a tanulók életkorát, személyiségét és angoltudását is. A mobilitás második részében diákjaink az előre kijelölt gyakorlati helyeken, broadstairs-i, ramsgate-i és canterbury-i kis- és középvállalkozásoknál szakmai gyakorlaton vettek részt. A szakmai gyakorlat jól sikerült, tanulóink jól helytálltak, és rengeteg tapasztalattal gyarapodtak. A gyakorlati helyek is értékelték a diákokat, elégedettségi skálán és szövegesen egyaránt.

A nyelvtanfolyamot és a szakmai gyakorlatot tartalmas szabadidős programmal is kiegészítettük: a játékos programokra napi rendszerességgel került sor: a Barn Dance, Karaoke, Bowling, Snooker, mozi, vetélkedő stb. programok informális módon segítették a tanulók nyelvi és társas kompetenciáinak fejlődését. Ezenkívül hétvégenként kirándulásokat tettünk Londonba, valamint a környék nevezetesebb látnivalóihoz: Cambridge, Canterbury, Dover, Deal, Sandwich, Walmer. Elmondható, hogy a diákok nagyon tartalmasan tölthették szabadidejüket, miközben történelmi és országcivilizációs ismereteiket is bővíthették. A kirándulások során – a főként angol nyelvű idegenvezetés keretében – megszerzett ismereteiket teszt formájában ellenőriztük, a megszerzett eredményeket történelem és célnyelvi civilizáció tantárgyakból beszámítottuk a tanulók tanulmányi előmenetelébe.

A mobilitás időtartama alatt, a disszemináció elősegítése érdekében, a résztvevők angol és magyar nyelvű blogot vezettek, ahol rögzítették élményeiket és munkatapasztalataikat, bemutatták a Kent School of English-t, valamint beszámoltak munkagyakorlatukról is. A szakmai gyakorlat idején munkanaplót vezettek, és feltérképezték a vállalkozások működését, a tulajdonosokkal, munkatársakkal készített beszélgetések, interjúk alapján. A megismert információk alapján üzleti tervet készítettek, amit otthon a közgazdaság munkaközösség nevében Gere Gábor értékelt (az egységes értékelési szempontok miatt idén azt a megoldást választottuk, hogy minden dolgozatot egy szakos értékel); és az eredményt évközi jegyként beleszámítottuk a vonatkozó szakmai tárgyba. Az üzleti terv elkészítése szervesen kapcsolódik az általuk tanult gazdasági tantárgyak (gazdasági alapismeretek, üzleti gazdaságtan, marketing) anyagához.

Az utazás során rendkívüli esemény nem történt, egy tanuló szorult fogorvosi ellátásra, de ez külön költséget nem okozott, mert minden kiutazó rendelkezett egészségbiztosítási kártyával és utasbiztosítással.

A kiutazás összességében kitűnően sikerült, köszönhetően a küldő és fogadó intézmények zökkenőmentes együttműködésének, valamint a kedvezményezettek pozitív hozzáállásának és együttműködő, fegyelmezett viselkedésének.

Budapest, 2015. február 10.

Gere Gábor

Módos CsabaKapcsolódó képek