Broadstairs 2015 beszámoló



Kísérő személyek beszámolója

ERASMUS+ KA1 mobilitás 2015.

A 2015-1-HU01-KA102-013274 számú, "A kis- és középvállalkozások európai rendszere" megnevezésű projekthez kapcsolódó angliai kiutazásra 2015. október 4 és november 1 között került sor. Hasonlóan 2014. évi mobilitásunkhoz, a korábbi jó tapasztalatunkra alapozva, ebben a tanévben is úgy időzítettük a kiutazást, hogy az őszi szünet idején kinn tartózkodjunk, így diákjaink kevesebbet mulasztottak a szorgalmi időszakból.


A kiutazás előkészítése a terveknek megfelelően zajlott. A fogadó intézménnyel és a gyakorlati helyekkel előre egyeztettük a négy hetes programot, az egyes részfeladatok megosztását, ütemezését. 2015 júliusában újabb fenntartóváltás történt, ez megnehezítette az előkészítést, hiszen a támogatási szerződést még a KLIK kötötte, onnan is kellett az előfinanszírozást igényelni, de iskolánk időközben átkerült a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrumhoz, így a kiutazásra már az új fenntartó idején került sor. A két fél rugalmasságának és együttműködő készségének köszönhetően azonban sikerült úrrá lennünk a problémákon.

A ki- és hazautazás megszervezését, a korábbiakhoz hasonlóan, megosztott feladatként vállalta a küldő és a fogadó intézmény. A Londonig történő utazást, a helyi közlekedést, valamint az utas- és felelősségbiztosítás kötését a BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolája szervezte, míg a London–Broadstairs utat, illetve az összes többi, célországon beüli utazást a fogadó intézmény, a Kent School of English.

A tanulók külön-külön, egyesével családoknál kerültek elszállásolásra, ez elősegítette nyelvi és interkulturális fejlődésüket. A diákok beilleszkedése jól sikerült, mind a vendéglátókkal, mind a fogadó intézmény munkatárasaival és a gyakorlati helyek dolgozóival jó kapcsolatot alakítottak ki. Ehhez hozzájárult a fogadópartnerek nyitottsága, valamint tanulóink – az átlagnál magasabb szintű – nyelvtudása és kulturált viselkedése is.

A gyakorlat két részből állt: az első héten intenzív szakmai nyelvtanfolyamra került sor, mely végén a diákoknak számot kellett adniuk tudásukról, projekt formájában. A felkészítésről és az elért eredményről a fogadó intézmény tanúsítványt és írásos értékelést állított ki. A nyelvi felmérő, az első hét tapasztalatai, valamint a diákok érdeklődési köre alapján történt a gyakorlati helyek végső beosztása is, figyelembe véve a tanulók életkorát, személyiségét és angoltudását is. A mobilitás második részében diákjaink az előre kijelölt gyakorlati helyeken, broadstairs-i és ramsgate-i kis- és középvállalkozásoknál szakmai gyakorlaton vettek részt. A szakmai gyakorlat jól sikerült, tanulóink jól helytálltak, és rengeteg tapasztalattal gyarapodtak. A gyakorlati helyek is értékelték a diákokat, elégedettségi skálán és szövegesen egyaránt.

A nyelvtanfolyamot és a szakmai gyakorlatot tartalmas szabadidős programmal is kiegészítettük: a játékos programokra napi rendszerességgel került sor: a Barn Dance, Karaoke, Bowling, Snooker, mozi, vetélkedő stb. programok informális módon segítették a tanulók nyelvi és társas kompetenciáinak fejlődését. Ezenkívül hétvégenként kirándulásokat tettünk Londonba, valamint a környék nevezetesebb látnivalóihoz: Cambridge, Canterbury, Dover, Deal, Sandwich, Walmer. Elmondható, hogy a diákok nagyon tartalmasan tölthették szabadidejüket, miközben történelmi és országcivilizációs ismereteiket is bővíthették. A kirándulások során – a főként angol nyelvű idegenvezetés keretében – megszerzett ismereteiket teszt formájában ellenőriztük, a megszerzett eredményeket történelem és célnyelvi civilizáció tantárgyakból beszámítottuk a tanulók tanulmányi előmenetelébe. Továbbfejlesztve eddigi gyakorlatunkat, az idegen nyelvi és kommunikációs készségek fejlesztése céljából, a kiutazók angol „házi feladatot" is kaptak: angol nyelvű személyes naplót kellett vezetniük, melyet szaktanáruk értékelt itthon, valamint interjút kellett készíteniük a fogadó család tagjaival és a helyiekkel, mely alapján angol nyelvű bemutatót állítottak össze, melyet prezentálniuk kellett hazaérkezés után társaiknak. Utóbbi munkájukat is jeggyel értékeltük.

A mobilitás időtartama alatt, a disszemináció elősegítése érdekében, a résztvevők angol és magyar nyelvű blogot vezettek, ahol rögzítették élményeiket és munkatapasztalataikat, bemutatták a Kent School of English-t, valamint beszámoltak munkagyakorlatukról is. A szakmai gyakorlat idején munkanaplót vezettek, és feltérképezték a vállalkozások működését, a tulajdonosokkal, munkatársakkal készített beszélgetések, interjúk alapján. A megismert információk alapján üzleti tervet készítettek, amit otthon a közgazdaság munkaközösség nevében Gere Gábor értékelt (a tavalyi tapasztalatot felhasználva idén is egy kolléga, azonos szempontok alapján minősítette a munkákat); és az eredményt évközi jegyként beleszámítottuk a vonatkozó szakmai tárgyba. Az üzleti terv elkészítése szervesen kapcsolódik az általuk tanult gazdasági tantárgyak (gazdasági alapismeretek, üzleti gazdaságtan, marketing) anyagához.

Az utazás során rendkívüli esemény nem történt, egy tanuló szorult orvosi ellátásra, de ez külön költséget nem okozott, mert minden kiutazó rendelkezett egészségbiztosítási kártyával és utasbiztosítással. Kiemelendő a fogadó család nagyon pozitív hozzáállása és segítsége: tényleg saját gyermekükként kezelték a vendégül látott kislányt.

A kiutazás összességében kitűnően sikerült, köszönhetően a küldő és fogadó intézmények zökkenőmentes együttműködésnek, valamint a kedvezményezettek pozitív hozzáállásának és együttműködő, fegyelmezett viselkedésének.

Budapest, 2015. november 10.

Gere Gábor

Módos Csaba



Kapcsolódó képek