Drezda 2015 beszámolóErasmus+ KA1 mobilitás 2015, Németország

A 2015-1-HU01-KA102-013274 számú "Kis- és középvállalatok működtetésének európai rendszere" megnevezésű projekt első csoportjának kiutazására 2015. augusztus 23. és 2015. szeptember 19. között került sorra. Iskolánk már két ízben is sikeresen vett részt a projekten Angliában, az idei évben pedig úgy döntöttünk, hogy a mobilitást kibővítjük Németországra is. A fogadó intézmény, a WBS Training AG Drezda városába szervezte meg a szakmai gyakorlatot. Az időpont meghatározásánál fontos volt, hogy figyelembe vegyük a diákok iskolai hiányzását, valamint a fogadó intézmény igényeit.

A kiutazás előkészítése a terveknek megfelelően zajlott. Mindenben egyeztettünk a fogadó intézménnyel, amely megszervezte a szállást, ellátást és a szakmai gyakorlati helyeket, valamint az egyhetes intenzív nyelvi kurzust.

Az utazás közvetlen vonattal Budapestről Drezdába oldottuk meg, mivel egyrészt a leggyorsabbnak, másrészt a legköltséghatékonyabbnak is ez a mód bizonyult. A helyi közlekedést a küldő és a fogadó intézmény közösen szervezte, minden résztvevő egy havi kombinált bérletet kapott, mellyel Drezdán belül korlátlanul lehetett igénybe venni a villamos- és autóbusz közlekedést.

A tanulók és a kísérők elhelyezése egy helyen, a KFZ-Gewerbe lakóintézményében történt, a diákok kétágyas, fürdővel ellátott szobákat kaptak. A jövőben mindenképpen szeretnénk elérni, hogy a tanulók családokhoz kerüljenek, így is segítve nyelvi fejlődésüket, bár a közös lakóhelynek is megvoltak a maga előnyei, mivel így jobban nyomon követhető volt a diákok fejlődése, ill. a közösségi szellemet is erősítette.

A gyakorlat két részből állt. Az első héten a tanulók egy intenzív szakmai nyelvtanfolyamon vettek részt, melyen a német nyelvet egy anyanyelvi némettanár segítségével gyakorolhatták, ill. mélyíthették el ismereteiket. A felkészítésről és az elért eredményről a fogadó intézmény tanúsítványt és írásos értékelést állított ki.

A második rész a három hetes szakmai gyakorlat volt. A gyakorlati helyek beosztása már a projekt előkészítő fázisában elkezdődött, mivel minden tanulónak egy önéletrajzot kellett küldenie a fogadó intézménynek, valamint még júniusban részt vettek egy rövid interjún is az internet segítségével, Skype-on keresztül, ahol a fogadó intézmény munkatársainak kérdéseire kellett válaszolniuk. Így a diákok a nyelvi tudásuk, érdeklődésük és tapasztalataik alapján kerültek szakmai gyakorlati helyükre. Ezek helyi kis- és középvállalkozások voltak, amelyek jellegükben rendkívül széles képet mutattak. A szakmai gyakorlat jól sikerült, a tanulók jól helytálltak, megszerették munkahelyeiket, rengeteg tapasztalattal gyarapodtak. A gyakorlati helyek is értékelték a diákokat, ahol ugyancsak leszűrhető, hogy a partnercégek is elégedettek voltak a tanulók munkájával, hozzáállásával.

Törekedtünk a nyelvtanfolyam és a szakmai gyakorlat mellett sok szabadidős program szervezésére is, ezekhez Drezda városa ideális helyszínnek bizonyult. A szász tartományi főváros rendkívül gazdag mind kulturális, mind szabadidős programokban. Meglátogattuk a drezdai Zwingert, a Hadtörténeti Múzeumot, egy Volkswagen gyárat, voltunk bowlingozni, moziban, stb. Két külső programunk is volt, egyszer a mesés szépségű Szász-Svájcban kirándultunk, valamint megtekintettük Berlint, a fővárost is. A diákok amellett, hogy nagyszerűen feltalálták magukat egy külföldi nagyvárosban, nyelvi ismereteik

is bővültek, köszönhető a német nyelvű idegenvezetéseknek, a közvetlen, befogadó környezetnek és a tanulók nyitottságának, kommunikatívságának.

A projekt népszerűsítése és ismertté tétele érdekében a mobilitás időtartama alatt a diákok magyar, ill. német nyelven blogot vezettek, ahol beszámoltak élményeikről, szakmai gyakorlati helyükről, a kinti tartózkodás alatti benyomásaikról. A gyakorlat alatt munkanaplót vezettek, feltérképezték a vállalatok működését, beszélgetéseket folytattak az üzletvezetőkkel, munkatársakkal, testközelből ismerhették meg a drezdai vállalkozások működését.

Az utazás során rendkívüli esemény nem történt, két diáknak volt kisebb orvosi gondja (egy gyomorrontás és egy kisebb megfázás), de a helyi egészségügyi ellátás segítségével hamar rendbe jöttek. Ez külön költséget sem jelentett, hála az előre kiváltott európai egészségbiztosítási kártyának.

A kiutazásról elmondható, hogy összességében kitűnően sikerült, a diákok rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagabban tértek haza. A fogadó intézménnyel is nagyon jó viszonyt sikerült kialakítani, ami a jövőbeni együttműködést is elősegítheti. A tanulókat is dicséret illeti, mivel lelkiismeretesen, fegyelmezetten és udvariasan teljesítették kötelességeiket. A későbbi projektek kapcsán a fejleszteni való terület a már említett családoknál elhelyezés, ehhez a fogadó intézmény már jelezte segítőkészségét.

Budapest, 2015. szeptember 29.

Bíró Gergely

Kéri AnitaKapcsolódó képek