Erasmus+ KA1 mobilitás 2018, Németország
A 2018-1-HU01-KA116-047259 számú "Elméletből a gyakorlatba - kis- és középvállalkozások működtetésének európai rendszere" megnevezésű projekt első csoportjának kiutazására 2018. augusztus 18. és 2018. szeptember 14. között került sor. Iskolánk már több ízben is sikeresen vett részt a projekten Angliában, és most már elmondható, hogy a németországi kiutazás is szokásossá vált. A fogadó intézmény, a WBS Training AG Drezda városába szervezte meg a szakmai gyakorlatot. Az időpont meghatározásánál fontos volt, hogy figyelembe vegyük a diákok iskolai hiányzását, valamint a fogadó intézmény igényeit. A kiutazás előkészítése a terveknek megfelelően zajlott. Mindenben egyeztettünk a fogadó intézménnyel, amely megszervezte a szállást, ellátást és a szakmai gyakorlati helyeket. Változás volt az idei évben, hogy a csoportunk létszámát csökkent az előző kiutazásokhoz képest (20 fő helyett 12 fő), melynek oka a német nyelv népszerűségének csökkenése, amiből a német nyelvet tanuló diákok számának csökkenése következik. Ugyanakkor először vett részt egy diákunk Erasmus+pro szakmai mobilitáson, melynek időtartama négy hónap volt (2018. augusztus 1-től 2019. november 30-ig), aki így a 13. diákunk volt az idei pályázati évben.

Az utazás közvetlen vonattal Budapestről Drezdába oldottuk meg, mivel egyrészt a leggyorsabbnak, másrészt a legköltséghatékonyabbnak is ez a mód bizonyult. A helyi közlekedést a küldő és a fogadó intézmény közösen szervezte, minden résztvevő egy havi kombinált bérletet kapott, mellyel Drezdán belül korlátlanul lehetett igénybe venni a villamos- és autóbusz közlekedést.

A tanulók és a kísérők elhelyezése egy helyen, a Hotel Mezzaluna lakóintézményében történt, ahol a diákok néhány fős apartmanokban laktak, melyek fürdőszobával és konyhával is fel voltak szerelve. A jövőben mindenképpen szeretnénk elérni, hogy a tanulók családokhoz kerüljenek, így is segítve nyelvi fejlődésüket, bár a közös lakóhelynek is megvoltak a maga előnyei, mivel így jobban nyomon követhető volt a diákok fejlődése, ill. a közösségi szellemet is erősítette, valamint több önállóságot is tanulhattak.

A gyakorlat két részből állt. Az első héten a tanulók a szervező intézménynél, a WBS Training AG-nál végeztek szakmai gyakorlatot, mely felkészítette a diákokat az elkövetkező három hét szakmai gyakorlati helyeire.

A második rész a három hetes szakmai gyakorlat volt. A gyakorlati helyek beosztása már a projekt előkészítő fázisában elkezdődött, mivel minden tanulónak egy önéletrajzot kellett küldenie a fogadó intézmény számára, valamint egy rövid interjún is részt vettel az interneten keresztül, melyet a partnerintézmény bonyolított le. Így a diákok a nyelvi tudásuk, érdeklődésük és tapasztalataik alapján kerültek szakmai gyakorlati helyükre. Ezek helyi kis- és középvállalkozások voltak, amelyek jellegükben rendkívül széles képet mutattak. A szakmai gyakorlat jól sikerült, a tanulók jól helytálltak, megszerették munkahelyeiket, rengeteg tapasztalattal gyarapodtak. A gyakorlati helyek is értékelték a diákokat, ahol ugyancsak leszűrhető, hogy a partnercégek is elégedettek voltak a tanulók munkájával, hozzáállásával.

Törekedtünk a szakmai gyakorlat mellett sok szabadidős program szervezésére is, ezekhez Drezda városa ismét ideális helyszínnek bizonyult. A szász tartományi főváros rendkívül gazdag mind kulturális, mind szabadidős programokban. Meglátogattuk a drezdai Zwingert, a Hadtörténeti Múzeumot, a Közlekedési Múzeumot, a Német Higiénia Múzeumot, egy Volkswagen gyárat, voltunk bowlingozni, moziban, stb. Több külső programunk is volt, egyszer a mesés szépségű Szász-Svájcban kirándultunk, megtekintettük Berlint, a fővárost is, azon belül a Reichstag épületében tettünk látogatást, valamint elutaztunk a porcelángyáráról híres Meissenbe. A diákok amellett, hogy nagyszerűen feltalálták magukat egy külföldi nagyvárosban, nyelvi ismereteik is bővültek, köszönhető a német nyelvű idegenvezetéseknek, a közvetlen, befogadó környezetnek és a tanulók nyitottságának, kommunikatívságának.

A projekt népszerűsítése és ismertté tétele érdekében a mobilitás időtartama alatt a diákok magyar, ill. német nyelven blogot vezettek, ahol beszámoltak élményeikről, szakmai gyakorlati helyükről, a kinti tartózkodás alatti benyomásaikról. A gyakorlat alatt munkanaplót vezettek, feltérképezték a vállalatok működését, beszélgetéseket folytattak az üzletvezetőkkel, munkatársakkal, testközelből ismerhették meg a drezdai vállalkozások működését.

A kiutazásról elmondható, hogy összességében kitűnően sikerült, a diákok rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagabban tértek haza. A fogadó intézménnyel még szorosabbra fűztük az együttműködést, a diákokat is közösen kerestük fel szakmai gyakorlati helyükön. Ezt nagyon jó viszony lehetővé teszi, hogy a jövőbeni együttműködést zökkenőmentesen történjen. A tanulókat is dicséret illeti, mivel lelkiismeretesen, fegyelmezetten és udvariasan teljesítették kötelességeiket.

Budapest, 2018.

Bíró Gergely
Kéri AnitaKapcsolódó képek