SzolgáltatásokAz iskola könyvtárát az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a beiratkozást követően. A beiratkozás díjtalan. A felhasználók nyilvántartása és a dokumentumok mozgása kölcsönzőjegyen, valamint az integrált könyvtári rendszeren keresztül történik.

  1. Helyben használat

A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:

  • az információhordozók közötti eligazodásban,
  • az információk kezelésében,
  • a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
  • a technikai eszközök használatában.

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

  1. Kölcsönzés

A kölcsönzési idő tankönyvek esetében egy tanév, más típusú dokumentum esetében 4 hét. Késedelem esetén az eljárás a következő: a könyvtáros szóbeli emlékeztetője, írásbeli emlékeztető az osztályfőnök részére, majd osztályfőnöki figyelmeztetés a könyvtáros kérésére, végül írásos figyelmeztetés eljuttatása a szülőkhöz. A kikölcsönzött könyveket minden tanulónak a tanév vége előtt két héttel vissza kell adni. Erről az érintetteket egy hónappal korábban tájékoztatja a könyvtáros tanár. Az elveszett, vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, illetve a könyv árát megtéríteni.

  1. Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.Kapcsolódó képek