Elméletből a gyakorlatba: Alapítsunk céget!Beszámoló az NTP-SZTG-15-0013 pályázat eredményeiről.


A pályázat célja az volt, hogy a tehetséges, pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésben részt vevő tanulók a tananyaghoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismereteket szerezzenek. A program végrehajtása során a tanulók betekintést és gyakorlatot szereztek az üzleti terv készítésében. Ezáltal bővültek szakmai ismereteik, és ez javította elhelyezkedési és továbbtanulási esélyeiket. Képesek arra, hogy aktívan részt vegyenek jövőbeni cégük, vállalkozásuk, munkáltatójuk pályázati stb. tevékenységében.
A program megvalósítása már a pályázati eredmény megszületése előtt megkezdődött a tehetségígéretek motiválásával. Előadásra került sor, ahol a tehetségígéretek megismerkedhettek az üzleti terv, az önéletrajz és a motivációs levél szerepével, fontosságával. A következő szakaszban a tehetségek kiválasztása történt a pályázók által beadott szakmai önéletrajzok, motivációs levelek és szakmai elbeszélgetés alapján. A legtehetségesebb 10 tanuló vett részt a program további szakaszaiban. Ezután a tehetségeknek tréninget tartottunk az együttműködési és interperszonális készségeik fejlesztésére. Ezt követően több mint 30 órás elméleti és gyakorlati felkészítő tanfolyamon vettek részt a tehetségek, melynek során megismerhettek elméletben és gyakorlatban is az üzleti terv fejezeteivel, iskolánk szaktanárainak irányításával. A szakmai program végeztével a tehetségek három napos bentlakásos tehetségtáborban vettek részt, ahol mentortanáraik segítségével kis csoportokban elkészítették egy-egy vállalkozás üzleti tervét. A program megkoronázásaként 2016. április 1-jén tehetségnapra került sor, amelyen a tehetségek minden érdeklődő diáktársuknak és tanáraiknak, valamint egyéb érdeklődőknek bemutatták elkészült munkáikat. A program lezárásaként a projekt szakmai vezetője értékelte a közös munkát, a diákok fejlődését, és jelképes helyezési sorrend alapján oklevelet adott át a legjobb üzleti tervek készítőinek. A program összes tehetsége tanúsítványt kapott a részvételről.
A program elsődleges célja az volt, hogy a tehetséges pénzügyi-számviteli ügyintézői képzésben részt vevő tanulóink a tananyaghoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismereteket szerezzenek, ezáltal elmélyíthessék iskolapadban szerzett tudásukat. Emellett cél volt, hogy a program során betekintést és gyakorlatot szerezzenek az üzleti terv készítésében, kiegészítve könyvelési, pénzügyi ismereteiket, ezáltal olyan plusz tudással rendelkezzenek, amely javítja elhelyezkedési és továbbtanulási esélyeiket. Elmondhatjuk, hogy ez a cél maradéktalanul teljesült. A tehetségek még a várakozásunkat is felülmúló érdeklődéssel és lelkesedéssel vettek részt a programban és az elkészült tárgyiasult termékek (üzleti tervek) magas színvonala bizonyítja, hogy érdemes volt a programot megvalósítani. Ha ezt a szakmai színvonalat tudják tartani diákjaink, megbecsült munkatársai lehetnek a jövőben bármely vállalkozásnak.
A tehetségazonosítás a terveknek megfelelően zajlott. A tehetségek kiválasztása gyakorlatias formában történt. A motivációs és szakmai alapozó előadás után önéletrajzot és motivációs levelet készítettek a tehetségígéretek és ezek egy szimulált állásinterjú alapján kerültek kiválasztásra a programban részt vevő tehetségek. A kiválasztás objektív módon történt, a programban valóban a legtehetségesebb tanulók vettek részt.
A program felkészítő szakasza is a terveknek megfelelően zajlott, az elméleti és gyakorlati foglalkozások elérték céljukat, a tehetségek megfelelően felkészültek a tehetségtáborra. A három napos tehetségtábor is a terveknek megfelelően zajlott le, a tehetségek elkészítették üzleti terveiket, melyet a projektnapon bemutattak diáktársaiknak és minden érdeklődőnek.
Összességében elmondható, hogy az előzetesen meghatározott célkitűzéseket a tehetségprogram maradéktalanul teljesítette. A tehetségek olyan gyakorlatias tudást kaptak, melyet később is használhatnak. A jó tapasztalatokból kiindulva pályáztunk a 2016-2017. tanévi Nemzeti Tehetség Program pályázatára is.
A program tárgyiasult eredménye kis csoportokban elkészített üzleti terv volt. Az előzetes tervektől némileg eltérve nem három-négy fős, hanem 2 fős csoportokban készítették el a tanulók projektmunkáikat. A tervezettől való eltérésre azért került sor, mert a tehetségek olyan sok megvalósításra érdemes ötlettel álltak elő, hogy úgy gondoltuk, ezek közül minél többől érdemes üzleti tervet készíteni. Az üzleti terveket a tehetségtáborban készítették el a tanulók, és a tehetségnapon adták elő társaik számára, szemléltető eszközök (pl. ppt vetítés) segítségével.
A program tárgyiasult eredménye kis csoportokban elkészített üzleti terv volt. Az előzetes tervektől némileg eltérve nem három-négy fős, hanem 2 fős csoportokban készítették el a tanulók projektmunkáikat. A tervezettől való eltérésre azért került sor, mert a tehetségek olyan sok megvalósításra érdemes ötlettel álltak elő, hogy úgy gondoltuk, ezek közül minél többől érdemes üzleti tervet készíteni. Az üzleti terveket a tehetségtáborban készítették el a tanulók, és a tehetségnapon adták elő társaik számára, szemléltető eszközök (pl. ppt vetítés) segítségével.
A résztvevők a projektnap előtt három mentortanár vezetésével tehetségtáborban vettek részt, melyre 2016. március 20-22. között került sor Esztergomban. A táborban kis csoportokat alkotva, mentoraik szakmai iránymutatásával készítették el a program tárgyiasult alkotását, üzleti terveiket. A tervezett tevékenységeket maradéktalanul, az időtervnek megfelelően valósították meg: kiválasztották a vállalkozás profilját, megtervezték az üzleti terv vázlatát, kidolgozták részleteit és értékelték az elvégzett közös munkát.
A helyszín megfelelő, nyugodt, inspiráló környezetet biztosított a szakmai munkához. Esztergom nagyon jó példája a sikeres üzleti vállalkozásoknak, valamint a határon átnyúló gazdasági és kulturális együttműködéseknek egyaránt. A szigorú szakmai program mellett városnézésre és az üzleti környezet felmérésére is sor került a háromnapos program során. A tehetségtábor jó hangulatban, magas szakmai színvonalon valósult meg.
A programban résztvevő tanulók, tanárok és a programban közvetlenül nem érintettek véleménye alapján is elmondható, hogy sikeres volt a projekt: a tehetségek jól használható tudást kaptak, készségeik fejlődtek, és ez már a rövid távú eredményekben is megmutatkozott. A résztvevők elmondása alapján a jövőben is hasznosítani kívánják az üzleti tervezési folyamattal kapcsolatos plusztudásukat és úgy érzik, versenyképességük is javult.
Nézzétek meg a beszámolónkhoz mellékelt képeket, videót, a színvonalas pályázatokat és az elkészült munkákat is!

A Közgazdász munkaközösség tanárai

                                                

NTP-SZTG-15-0013 Fitting Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Kottashop Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Tehetségpályázat 1 Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Tehetségpályázat 2 Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Tehetségpályázat 3 Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Töltött kürtős Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Vivien teaház Letöltés

 Kapcsolódó képek