Pénzügyi- számviteli ügyintézőOKJ szám: 54 344 01
Pénzügyi- számviteli ügyintéző

Képzési idő: 1 év

 • beszámításos, 2020-ban tett közgazdasági ismeretek érettségit követően
 • szeptembertől induló oktatással
 • nappali tanítási rendben

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások alapításával, működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Kapcsolódó rész szakképesítések:

 • Pénzügyi ügyintéző
 • Számviteli ügyintéző
 • Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens
   

Kapcsolódó szakképesítés-ráépülések:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő
   

Betölthető munkakörök:

 • Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • Számviteli ügyintéző
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Bérelszámoló
 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Iratkezelő, irattáros

 

 

Szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

Képzési idő: 8 hónap
felnőttképzési jogviszonyban

 • szeptemberben induló oktatással
 • esti tanítási rendben
 • foglalkozások: hétfő, kedd, csütörtök 16.00-20.30

 

A SZAKMA ALAPADATAI

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

A szakma szakmairányai: —

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.
Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.
Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.
Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.
Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.
A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat.
Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket.
Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.
A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.
Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja.
Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.
Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

 

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: Középfokú iskolai végzettség (érettségi)
 

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

 

Beiratkozáshoz szükséges:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ - kártya
 • érettségi bizonyítványKapcsolódó képek