Öko munkaterv 2018/2019ÖKOISKOLA:

Iskolánk 2012 óta Ökoiskola. 2015-ben kitüntető címünket meg tudtuk újítani további három tanévre, 2019 tavaszán fogunk pályázni az Örökös Ökoiskola címre.

Alapdokumentumok szintjén:

 • a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit belefoglaltuk az alapdokumentumokba: pl. a helyi pedagógiai program, a helyi tanterv, a munkaközösségek munkatervei kiemelten képviselik a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit

Szervezeti feltételek:

 • az iskola kialakította a szervezeti feltételeket: van ökoiskolai munkacsoportunk, a diákönkormányzat bekapcsolódik az ökoiskolai munkaterv megvalósításába, a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzéseken veszünk részt
 • a 2015/2016-os tanév óta munkaközösségi szintre emeltük az Öko kérdést

Pedagógiai munka helyzete:

 • az öko szemlélet elmélyítése érdekében az oktatásban és a különböző programok során kiemelt helyet kapnak az ENSZ által 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok elérését elősegítő feladatok, a jövő generációk iránti felelősség
 • a „Koncepció a globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem formális oktatásban Magyarországon” szellemében oktatunk és nevelünk
 • az iskolában folyó pedagógiai munka keretében szervezünk programokat a fenntarthatóság témakörében
 • törekszünk arra, hogy diákjaink a szabadidős programok keretében, illetve az osztálykirándulásokon eljussanak környezet- és tájvédelmi területekre, tanösvényekre, Magyarország legszebb természeti tájaira, sokat legyenek szabad levegőn
 • az iskolában van lehetőség zöld sportokra.
 • mindezek eléréséhez pályázati forrásokat is bevonunk a tanév során /NTP/

Az intézmény működtetése

 • az iskola takarítása, csúszásmentesítése környezetbarát eljárásokkal történik
 • az esetleges rongálások helyreállításában, az intézmény állagának megóvásában a szülők és a tanulók aktívan részt vesznek
 • az intézmény arculata, dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival
 • a büfében kaphatók egészséges és környezetkímélő áruk (pl. gluténmentes, teljes kiőrlésű termék, idénygyümölcs, bio/natúr termék)
 • a diákok kialakíthatnak maguknak személyes teret ( pl. öltözőszekrény …)
 • az osztályközösségek/DÖK kialakíthatnak maguknak saját teret (osztályterem, DÖK szoba)
 • szünetekben az udvar lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra

Kommunikáció

 • az iskola honlapján létrehoztunk egy Öko linket, az egyik központi folyosón egy öko faliújságot; mindkettőn lehet követni az öko híreket
 • felhasználjuk a közösségi oldalakat, is a fenti célok elérése érdekében, amely különösen kedvelt kommunikációs csatorna a diákok körében
 • az iskolarádióban is népszerűsítjük az öko szemléletet
 • minden munkaközösség faliújságán is jelennek meg öko szemléletű anyagok

Együttműködések

 • iskolánk együttműködik helyi szervezetekkel: pl. XIII. kerületi Önkormányzat, Ifjúsági Önkormányzat, XIII. kerületi Német Önkormányzat
 • együttműködünk más ökoiskolákkal, találkozók, konferenciák keretében osztjuk meg tapasztalatainkat
 • részt veszünk a helyi közösségi szolgálatban
 • az Erasmus+ program keretében angliai és németországi intézményekkel működünk együtt a fenntarthatóság pedagógiai intézménye terén

A tanév során megpróbáljuk intenzívebben beépíteni az öko szempontokat a mindennapi életbe.

Feladatok a 2018/2019es tanévre

 • A DÖK képviselőivel zöld diákparlamentet szervezünk (Témák: iskolánk belső és külső környezete, osztálytermek, dísznövények, udvar, madárodú, szelektív hulladékgyűjtés, energia járőr szolgálat, iskolarádió öko programja stb.).
 • A projekthéten és a DÖK napon új témákban szervezünk öko programokat. Az év fő témája: A műanyag
 • A szülői értekezleteken felhívjuk a szülők figyelmét a környezetkímélő, egészséget nem károsító tanszerekre, ötleteket adunk arra, hogy a tanulók hogyan táplálkozhatnának egészségesebben az iskolában (tízórai, ebéd).
 • A szülőket a szokásosnál jobban be kell vonnunk a fenntarthatósági programok szervezésébe.
 • A könyvtárban az ökopolcon bővítjük az öko szemléletmódot népszerűsítő kiadványok kínálatát.
 • A honlapon frissítjük az Öko / Zöld hírek linket.
 • A nyári tábor és a külföldi projektek alatt megismert öko tapasztalatokat iskolánkban is bemutatjuk, illetve alkalmazzuk.
 • együttműködés más ökoiskolákkal
 • pályázatot írunk az Örökös ökoiskola cím elnyerésére

A további feladatokat havi bontásban az egyes munkaközösségek munkatervei részletezik, de többnyire olyan feladataink vannak, amelyeket folyamatosan végzünk. Ezek a következők:

 • Az osztálytermek dekorálása, a dekorációk frissítése Felelősök: osztályfőnökök
 • Bemutató órák témái, Felelősök: munkaközösség - vezetők
 • Osztályfőnöki órák témái Felelősök: Csizmadia Renáta, osztályfőnökök;
 • Pályázat: Adj egy ötöst! - A fogyatékossággal élő fiatalok világa és a 9.b osztály, felelős 9.b osztályfőnöke
 • Egészségnevelési programok Felelősök: osztályfőnökök, testnevelési munkaközösség
 • Sportversenyeken való részvétel, ODK túrák: Felelős: Kecskés Márta
 • Városismereti verseny: Felelős: DÖK
 • Drogprevenciós programok Felelősök: osztályfőnökök
 • Továbbképzések, (idegen nyelvű) konferenciák, Felelősök: munkaközösség - vezetők
 • Öko –faliújság, Öko link gondozása a honlapon: Felelősök: Gyenge Gyöngyvér, dr. Szabó Marianne, Szabó Tamás
 • Tapasztalatcsere más ökoiskolákkal, testvériskolával, külföldi partnerekkel Felelősök: Gyenge Gyöngyvér, Gere Gábor, Bíró Gergely, Kéri Anita, Módos Csaba
 • Használt elem gyűjtése, Kupakgyűjtés, szelektív hulladék gyűjtése Felelősök: Füle Zoltán, Gyenge Gyöngyvér
 • Közösségi szolgálat, környezetvédelmi programok Felelős: Csizmadia Renáta
 • Öko témák a különböző faliújságokon: a központi faliújságon, a munkaközösségek faliújságain: felelősök: munkaközösség – vezetők
 • DÖK napi fenntarthatósági programok Felelős: DÖK
 • Projekthét – tematikus napok- fenntarthatósági programok Felelősök: munkaközösség – vezetők
 • EU nagykövet program –fenntarthatósági programok
 • Üzemlátogatások öko szemléletű üzemekben Felelősök: az osztályfőnökök
 • Öko szemléletű kirándulások környezet- és tájvédelmi területekre, tanösvényekre, Magyarország legszebb természeti tájaira; Felelősök: osztályfőnökök


Kapcsolódó képek