Norvégiai képzésen járt Tóth Tihamér kollégánk, melynek témája a sokszínűség és a befogadó iskola móSzeptemberben lehetőségem nyílt részt venni az Európai Tanács (Council of Europe) Pestalozzi programjának egyik tréningjén. A tanfolyam Norvégiában, Drammen nevű kis városban került lebonyolításra, festői környezetben. A programon 19 fő vett részt, akik 16 különböző országból érkeztek (tanárok és iskolaigazgatók egyaránt). A feldolgozásra került téma: „Valuing diversity and inclusive schools”. A tréning szerves részét képezte a témakörhöz kapcsolódó kulcsfogalmak részletes ismertetése, megvitatása. Ezen kívül feladatunk volt még a pedagógusok felkészítése, munkájának segítése egy sokszínű és soknemzetiségű Európában. Továbbá az ebből a sokszínűségből és sokféleségből származó kulturális értékek kiaknázásának elősegítése.


A szemináriumok során ötleteket és segítséget kaptunk arra is , hogy hogyan kezelhetünk problémákat, konfliktusokat, amelyek egy sokszínű diákpopulációban előfordulhatnak. Rövid betekintést tehettünk egy soknemzetiségű Norvég általános iskola mindennapjaiba, ahol tájékoztatást kaptunk számos, a pedagógiai munkájuk során használt módszerről.

Kiváló lehetőség és élmény volt számomra, hogy egy ilyen nemzetközi csoportban nagyszerű kollégákkal megismerkedhettem, együtt dolgozhattam és ismereteket, tapasztalatokat szerezhettem tőlük.

Ezúton szeretném megköszönni munkatársaimnak, a pályázatíró munkaközösségnek és mindenkinek, aki segített, hogy a tréningen részt tudjak venni.Kapcsolódó képek