Nemzeti Tehetség Program - pályázati hírek

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.Beszámoló a csíkdánfalvai Petőfi Sándor Iskolaközpont diákjainak szakmai gyakorlatáról

Sós Alicia és Balogh Zsófia (12.E) beszámolója


2017. szeptember 25-től október 8-ig iskolánk vendégül látott öt Csíkdánfalvai diákot és kísérőtanárukat. Diákként mi vettünk részt a határon túli iskola tanulóinak fogadásában, és a szabadidős programok során is mi kísértük őket. Két hét során körbe kalauzoltuk őket iskolánkban és városunkban egyaránt.

Délelőttönként részt vettek különböző osztályok tanóráin, megismerve különféle szaktantárgyakat és betekintést nyertek a gyakorlati órák oktatásába is. Délutánonként a város más-más látványosságait látogattuk megközösen.

Első kirándulási célpontunk a Gellért-hegy volt, ahol megtekintettük a Gellért szobrot és a vízesést, majd visszasétáltunk az Erzsébet-hídon Pestre. Másnap a délelőtti órák után elmentünk Újpestre megtekinteni az iskolabörzét, s fagyizással zártuk a napot. Nemsokkal utána elutaztak Csepelre szabaduló szobába, s bár nehéz rejtvényekkel néztek szembe, a végén sikerült kiszabadulniuk. Elvittük őket a Parlamentbe, majd a Dunán is hajókáztak egyet. Hétvégénként szabad programjuk keretében élvezték a bevásárlóközpontok adta választékokat.

Meglátogattuk a Fővárosi Állat- és Növénykertet is, ahol a rossz időjárás miatt nem sokáig élvezhették a látványt, de egy kis „majomkodásnak” szemtanúi lehettek, így boldogan zárták a napot. Végigkísértük őket a Városligeten, s körbe jártuk a Hősök terét is. Később meglátogatták a Budai várnegyedet, ahol megcsodálhatták a Halászbástyát, illetve a Mátyás-templomot. Budapestről kimozdulva egy kicsit északabbra bejártuk Szentendre óvárosát. Utolsó nap Visegrádra kirándultunk, ahol tettünk egy várlátogatást, majd bobozni vettük az irányt.

Remekül érezték magukat nálunk és sok ismerettel gazdagodtunk mind a két oldalról. Jobban megismertük egymás szokásait.

Nagyon örülnénk, ha még több határon túli intézmény diákjait láthatnánk vendégül.

Elméletből a gyakorlatba: Alapítsunk céget!

Beszámoló az NTP-SZTG-15-0013 pályázat eredményeiről.


A pályázat célja az volt, hogy a tehetséges, pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésben részt vevő tanulók a tananyaghoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismereteket szerezzenek. A program végrehajtása során a tanulók betekintést és gyakorlatot szereztek az üzleti terv készítésében. Ezáltal bővültek szakmai ismereteik, és ez javította elhelyezkedési és továbbtanulási esélyeiket. Képesek arra, hogy aktívan részt vegyenek jövőbeni cégük, vállalkozásuk, munkáltatójuk pályázati stb. tevékenységében.
A program megvalósítása már a pályázati eredmény megszületése előtt megkezdődött a tehetségígéretek motiválásával. Előadásra került sor, ahol a tehetségígéretek megismerkedhettek az üzleti terv, az önéletrajz és a motivációs levél szerepével, fontosságával. A következő szakaszban a tehetségek kiválasztása történt a pályázók által beadott szakmai önéletrajzok, motivációs levelek és szakmai elbeszélgetés alapján. A legtehetségesebb 10 tanuló vett részt a program további szakaszaiban. Ezután a tehetségeknek tréninget tartottunk az együttműködési és interperszonális készségeik fejlesztésére. Ezt követően több mint 30 órás elméleti és gyakorlati felkészítő tanfolyamon vettek részt a tehetségek, melynek során megismerhettek elméletben és gyakorlatban is az üzleti terv fejezeteivel, iskolánk szaktanárainak irányításával. A szakmai program végeztével a tehetségek három napos bentlakásos tehetségtáborban vettek részt, ahol mentortanáraik segítségével kis csoportokban elkészítették egy-egy vállalkozás üzleti tervét. A program megkoronázásaként 2016. április 1-jén tehetségnapra került sor, amelyen a tehetségek minden érdeklődő diáktársuknak és tanáraiknak, valamint egyéb érdeklődőknek bemutatták elkészült munkáikat. A program lezárásaként a projekt szakmai vezetője értékelte a közös munkát, a diákok fejlődését, és jelképes helyezési sorrend alapján oklevelet adott át a legjobb üzleti tervek készítőinek. A program összes tehetsége tanúsítványt kapott a részvételről.
A program elsődleges célja az volt, hogy a tehetséges pénzügyi-számviteli ügyintézői képzésben részt vevő tanulóink a tananyaghoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismereteket szerezzenek, ezáltal elmélyíthessék iskolapadban szerzett tudásukat. Emellett cél volt, hogy a program során betekintést és gyakorlatot szerezzenek az üzleti terv készítésében, kiegészítve könyvelési, pénzügyi ismereteiket, ezáltal olyan plusz tudással rendelkezzenek, amely javítja elhelyezkedési és továbbtanulási esélyeiket. Elmondhatjuk, hogy ez a cél maradéktalanul teljesült. A tehetségek még a várakozásunkat is felülmúló érdeklődéssel és lelkesedéssel vettek részt a programban és az elkészült tárgyiasult termékek (üzleti tervek) magas színvonala bizonyítja, hogy érdemes volt a programot megvalósítani. Ha ezt a szakmai színvonalat tudják tartani diákjaink, megbecsült munkatársai lehetnek a jövőben bármely vállalkozásnak.
A tehetségazonosítás a terveknek megfelelően zajlott. A tehetségek kiválasztása gyakorlatias formában történt. A motivációs és szakmai alapozó előadás után önéletrajzot és motivációs levelet készítettek a tehetségígéretek és ezek egy szimulált állásinterjú alapján kerültek kiválasztásra a programban részt vevő tehetségek. A kiválasztás objektív módon történt, a programban valóban a legtehetségesebb tanulók vettek részt.
A program felkészítő szakasza is a terveknek megfelelően zajlott, az elméleti és gyakorlati foglalkozások elérték céljukat, a tehetségek megfelelően felkészültek a tehetségtáborra. A három napos tehetségtábor is a terveknek megfelelően zajlott le, a tehetségek elkészítették üzleti terveiket, melyet a projektnapon bemutattak diáktársaiknak és minden érdeklődőnek.
Összességében elmondható, hogy az előzetesen meghatározott célkitűzéseket a tehetségprogram maradéktalanul teljesítette. A tehetségek olyan gyakorlatias tudást kaptak, melyet később is használhatnak. A jó tapasztalatokból kiindulva pályáztunk a 2016-2017. tanévi Nemzeti Tehetség Program pályázatára is.
A program tárgyiasult eredménye kis csoportokban elkészített üzleti terv volt. Az előzetes tervektől némileg eltérve nem három-négy fős, hanem 2 fős csoportokban készítették el a tanulók projektmunkáikat. A tervezettől való eltérésre azért került sor, mert a tehetségek olyan sok megvalósításra érdemes ötlettel álltak elő, hogy úgy gondoltuk, ezek közül minél többől érdemes üzleti tervet készíteni. Az üzleti terveket a tehetségtáborban készítették el a tanulók, és a tehetségnapon adták elő társaik számára, szemléltető eszközök (pl. ppt vetítés) segítségével.
A program tárgyiasult eredménye kis csoportokban elkészített üzleti terv volt. Az előzetes tervektől némileg eltérve nem három-négy fős, hanem 2 fős csoportokban készítették el a tanulók projektmunkáikat. A tervezettől való eltérésre azért került sor, mert a tehetségek olyan sok megvalósításra érdemes ötlettel álltak elő, hogy úgy gondoltuk, ezek közül minél többől érdemes üzleti tervet készíteni. Az üzleti terveket a tehetségtáborban készítették el a tanulók, és a tehetségnapon adták elő társaik számára, szemléltető eszközök (pl. ppt vetítés) segítségével.
A résztvevők a projektnap előtt három mentortanár vezetésével tehetségtáborban vettek részt, melyre 2016. március 20-22. között került sor Esztergomban. A táborban kis csoportokat alkotva, mentoraik szakmai iránymutatásával készítették el a program tárgyiasult alkotását, üzleti terveiket. A tervezett tevékenységeket maradéktalanul, az időtervnek megfelelően valósították meg: kiválasztották a vállalkozás profilját, megtervezték az üzleti terv vázlatát, kidolgozták részleteit és értékelték az elvégzett közös munkát.
A helyszín megfelelő, nyugodt, inspiráló környezetet biztosított a szakmai munkához. Esztergom nagyon jó példája a sikeres üzleti vállalkozásoknak, valamint a határon átnyúló gazdasági és kulturális együttműködéseknek egyaránt. A szigorú szakmai program mellett városnézésre és az üzleti környezet felmérésére is sor került a háromnapos program során. A tehetségtábor jó hangulatban, magas szakmai színvonalon valósult meg.
A programban résztvevő tanulók, tanárok és a programban közvetlenül nem érintettek véleménye alapján is elmondható, hogy sikeres volt a projekt: a tehetségek jól használható tudást kaptak, készségeik fejlődtek, és ez már a rövid távú eredményekben is megmutatkozott. A résztvevők elmondása alapján a jövőben is hasznosítani kívánják az üzleti tervezési folyamattal kapcsolatos plusztudásukat és úgy érzik, versenyképességük is javult.
Nézzétek meg a beszámolónkhoz mellékelt képeket, videót, a színvonalas pályázatokat és az elkészült munkákat is!

A Közgazdász munkaközösség tanárai

                                                

NTP-SZTG-15-0013 Fitting Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Kottashop Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Tehetségpályázat 1 Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Tehetségpályázat 2 Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Tehetségpályázat 3 Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Töltött kürtős Letöltés
NTP-SZTG-15-0013 Vivien teaház Letöltés

 

I. Károlyi Sportágválasztó

Hegymászás

Sportágválasztó napon vendégünk lesz Szendrő Szabolcs, az egyik legkiemelkedőbb magyar hegymászó, és, ha valaki figyelmesen megnézi a képet, valami mást is megtudhat róla, ha még nem ismerné Őt...

Robotika tehetséggondozó szakkör iskolánkban

Eredményes pályázaton 1 100 000 Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Tehetség Program keretén belül tehetséges tanulóink robotikai ismereteinek bővítésére. A szakkör Biró Mirtill tanárnő vezetésével valósul meg. Sok sikert kívánunk munkájukhoz!

A pályázatmenedzselő és nemzetköziesítési munkaközösség

Beszámoló a HAT-18-02-0215 azonosító számú Határtalanul pályázathoz

Határtalanul Budapest, 2019. március 25-29.

Március 25-én, hétfőn este izgatottan vártuk csíkdánfalvi vendégeinket, akik nagyon hosszú utazás után este érkeztek meg Budapestre. Vacsora után esti sétára indultunk velük, gondoltuk, jól esne egy séta a sok ülés után. Így is volt: végigsétáltunk velük az Andrássy úton, a Hősök teréig, majd a Városligetbe. A 9.b-s tanulók szinte profi idegenvezetőként mutatták be a látnivalókat a szinte 3 órás séta során.

Kedden reggel a vendégeket a szállásról bekísértük az iskolába, ahol Bíró István igazgató helyettes köszöntötte a programban résztvevő 40 csíkdánfalvi és 40 Károlyis diákot és kísérő tanáraikat. Kísérő és szervező tanárok a csíkdánfalvi Kajtár Csaba, Kajtár Edit és Tekse Imola Orsolya, valamint a Károlyis Bácsiné Király Lili, Csizmadia Renáta, és Gyenge Gyöngyvér. A Határtalanul program szervezőinek képviseletében Bíró Gergely ismertette a programokat.

A korábbi években részt vett a Határtalanul programban Koczkás Márta tanárnő, most meghívottként beszámolt tapasztalatairól, részletesen elmagyarázta a szempontokat, amely alapján a diákoknak virtuális céget kell alakítani, és be is mutatott két korábbi prezentációt, ennek során felhívta a figyelmet a lényeges szakmai elemekre.

Ezután bemutatkozott a Mistery Box KFT. A Mistery Boxot iskolánk 3 tanulója alapította: Papp Ádám, Sánta Zsombor és Svraka Péter - 11.A  és  elnyerték a JAM (Junior Achievement Magyarország) által meghirdetett - egész tanéven át tartó - diákvállalkozások versenyén az Év Diákvállalkozása címet. A vállalkozás szabadtéri szabaduló szobákat tervez, a játék során a résztvevők megismerik a helyszín nevezetességeit.

A diákok beszéltek a cégalapításról, a játékfejlesztésről, a visszajelzésekről, az előttük álló feladatokról.

Ezt követte ebéd után egy nagyon izgalmas előadás: Czelecz leilla, iskolánk volt tanulója, a Túró Rudi marketingese előadást tartott arról, hogy marketing kampányfőnökként miként élte meg a Fitt Túró Rudi reklámfilmjének elkészítését, mesélt a tervezési folyamatról, a stratégiáról, a célcsoportokról, a technikai háttérről.

Az előadás után budai sétára indult a csapat a Mystery Box Kft. vezetésével. A program éppen vacsoraidőre ért véget, minden csapat megtalálta a célpontokat.

Szerda délelőtt parlamenti látogatáson voltunk, majd megnéztük a Duna-part nevezetességeit, meglátogattuk a Bazilikát is.

Ebéd után kezdődött is a szakmai program, spontán kialakultak a munkacsoportok. Bácsiné Király Lili tanárnő segítségével folyt a munka. A tanárnő kedvcsinálónak kvízzel indított, ismert és kevésbé ismert logókról kellett megállapítani, hogy melyik cégé. A megoldás értékelésénél a tanárnő érdekességeket mesélt az adott cég vagy a logó történetéről, és a végén összeállt a kép arról, hogy milyen is egy jó lógó.

Utána lázas munka folyt az iskolában, a diákok lázasan ötleteltek, keresgéltek, terveztek, majd késő délután karaoke partyval zárták az iskolai programot. Vacsora után még a Margit – szigeten sétáltak.

Csütörtökön délelőtt folytatódott a vállalkozás tervezése, ezt majd Csíkdánfalván fejezik be a diákok.

Ebéd után Gödöllőre utaztunk, itt tárlatvezetéssel megnéztük a Kastélyt, és a Kastély történetéről készült izgalmas 3Ds filmet. Vacsora után a vendégek kérésére szabadprogram volt.

Péntek reggel elköszöntünk vendéginktől, akik előtt nagyon hosszú út állt, és szerencsésen haza érkeztek. Mindannyian nagyon várjuk, hogy májusban újra találkozzunk.

Határtalanul Csíkdánfalva 2019. május 21 – 25.

A budapesti programok után nagyon vártuk a találkozást a csíkdánfalvi testvériskolánkkal.

Az eltelt két hónap alatt a diákok és tanárok kapcsolatban maradtak egymással, és hétfő este, a hosszú utazás után végre újra találkozhattunk Csíkkarcfalván, ahol a szállásunk volt.

Elfogyasztottuk a finom vacsorát, helyi csorbalevest és töltött káposztát, majd sokáig beszélgettünk vendégeinkkel, megbeszéltük a hét programjainak részleteit.

A szállás nagyon barátságos, jól elérhető helyen van, a csíkdánfalvi iskoláig másnap, kedden reggel fél órát sétáltunk, közben megnéztük a jellegzetes portákat, székely kapukat. Érkezés után a tanulók nekiláttak a projektek befejezésének, mert délutánra terveztük az előadást.

A színházteremben dolgoztak a csapatok, laptopon, telefonon és nagyon jó hangulatban.

Eközben elkezdődött a kürtöskalácssütés: az iskola diákjai egy tapasztalt idős hölgy segítségével megdagasztották a tésztát, elkezdődött a sütés. A projektmunka szüneteiben és végeztével a diákok is csatlakoztak.

Dél körül a csapatok előadták elképzeléseiket egy jövendő startup vállalkozásról, sok érdekes ötletük volt, talán egyszer meg is valósulhat közülük valamelyik.

Az iskolában az ebéd utáni desszert az együtt készített friss, ropogós kürtőskalács volt, minden morzsája elfogyott.

Egy kis pihenő után táncház következett, a diákok lelkesen tanulták a helyi táncok nem túl könnyű lépéseit, jól érezték magukat.

A délutáni programra visszasétáltunk Csíkkarcfalvára, ahol a helyi diákok idegenvezetésével megnéztük a Vártemplomot, és a Jégcsarnokot.

Szerdán érdekes hangokra ébredtünk: birkák és tehenek vonultak a főúton, leállt a forgalom. Később házigazdáink meséltek a helyi állattenyésztésről.

Reggeli után indultunk a Békás-szoroshoz, erről a gyönyörű természeti tájról már mindenki hallott, és nem csalódtunk, valóban mesés volt a táj, az Alföldhöz szokott szemnek nagyon más, és nagyon lenyűgöző.

A Gyilkos tónál elfogyasztottuk az útra kapott finom hideg ebédünket, majd átutaztunk Gyergyószentmiklósra, ahol megnéztük a nagy múltú, sok erdélyi magyar hírességet tanító Salamon Ernő Gimnáziumot, melynek iskolamúzeumában megnézhettük az iskola saját 100 éves relikviáit. Az iskola igazgatója nagy átéléssel mesélt a kiállított tárgyak történetéről.

A városban még megnéztük az örmény templomot, és a városközpontot.

Vacsorára értünk haza, jól elfáradtunk, és akkor még nem is tudtuk, hogy a következő nap még hosszabb lesz.

Csütörtökön vendéglátóink a megyeszékhelyet, Csíkszeredát és környékét mutatták meg nekünk. Előbb a Nyerges tetőre mentünk, amely kegyeleti emlékhely,1848-49 mártír katonáinak állít emléket.

Csíkszeredában meglátogattuk a Székely Múzeumot, sok néprajzi, földrajzi és gazdasági érdekességet tudhattunk meg.

Idegenvezetőnk a Márton Áron Főgimnázium tanára is volt egyben, ezért büszkén vezetett bennünket körbe a nagy múltú iskolában, mely szintén sok erdélyi hírességet nevelt, a helyi kultúra igazi bölcsője volt.

Volt egy kis szabadidőnk, érdekes kezdeményezésként az egyik parkban láttunk egy igazi öko ládikót, melyben könyvek voltak, Végy egy könyvet, tégy egy könyvet!

A programok sorát a csíkdánfalvi Fazekasműhely látogatásával zártuk, ahol Vízi fazekasmester elmesélte vállalkozásának történetét, és közben több edényt is készített, mi magunk is kipróbálhattuk a korongozást.

Pénteken nagyon korán keltünk, hogy útközben meg tudjuk nézni Segesvárt. A két órás városnézés alatt megnéztük a gyönyörű kis utcácskákat, a Diáklépcsőt és az Óratornyot, melyből szép kilátás nyílt a városra. Este 10 órára értünk haza, élményekkel tele. Nagyon szép hét volt.

Budapest, 2019. május 26.

Gyenge Gyöngyvér

Beszámoló a felvidéki diákok szakmai gyakorlatáról

Szeptember 25-én délután érkeztek meg Budapestre. 


Elkísértük őket a szállásra, majd vacsoráztak. Később elindultunk első esti programunkra a Hősök terére, ahol közösen megtekintettük a ARC plakátkiállítást, ami igen nagy sikert aratott. Ezután megittunk egy bögre meleg teát a közelben található Kara Café-ban és szépen lassan megismertük egymást.

Szeptember 26. hétfő

A hétfő délelőtti program – mint minden nap – akkor is iskola volt, melynek keretében a diákok részt vettek a szakmai tanórákon. Suli után a Sziklakórházba látogattunk el, ami a kedvenc programjaik közé tartozott. A kórház után felbuszoztunk a Citadellához, ahol gyönyörködhettünk a csodás budapesti panorámában.

Szeptember 27. kedd

Az iskolaidő végeztével a Magyarság Házába mentünk, ahol együtt járhattuk végig a magyarság útját, megismerkedhettünk a magyar nyelv szépségeivel és a kultúra egészével. Ha már úgyis a várban jártunk megcsodáltuk a gyönyörű Mátyás templomot és a Halászbástyát.

Szeptember 28. szerda

Szerdán iskola után a lányok pihenőt és kimenőt kaptak estig, amit ők vásárlással és nézelődéssel töltöttek. Estére jegyeket kaptunk az Experidance Tánccsoport előadására a RaM Colosseumba, amit nagy örömmel fogadtak. Az előadás lenyűgöző volt.

Szeptember 29. csütörtök

A csütörtök délután a Nemzeti Galériában telt, ahol Modigliani festményeit csodálhattuk. Továbbá az állandó kiállítást is megnézhettük, ahol rengeteg neves festő híres képét láttuk.

Szeptember 30. péntek

Péntek este szabad program után ellátogattunk egy kávézóba, ahova több osztálytársunk is csatlakozott, így ők is megismerhették ezt a kedves bandát.

Október 1. szombat

Délelőtt kisvasúttal felmentünk a János-hegyre, ahol megmásztuk az Erzsébet-kilátót. Lefelé libegőztünk. Este a Fővárosi Nagycirkusz Ludas Matyi című előadását néztük meg, ami mindenkinek nagyon tetszett.

Október 2. vasárnap

Vasárnap végig szabad program volt. Este moziba, előtte pedig shoppingolni mentek.

Október 3. hétfő

Hétfőn az Országházban jártunk. A Parlamenti séta után az ott található történelmi kiállítást is megnéztük.

Október 4. kedd

Tanítás után egy kellemes városnézéssel töltöttük a délutánt, amely során megtekintettük a Szent István Bazilikát, az Erzsébet teret, a Vörösmarty teret és a Kossuth térnél található zsidó emlékművet.

Október 5. szerda

Szerdára Csodák Palotáját terveztük, de a Camponába érve úgy döntöttünk, hogy inkább a Tropicariumba megyünk be. Lenyűgöző állatokat láttunk, még ráját is simogathattunk és megcsodálhattunk a vízi élővilágot. A program után a budapesti zsidó negyedben tettünk egy sétát, majd teázni mentünk a Gozsdu udvarba.

Október 6. csütörtök

Csütörtökön a Terror Házába látogattunk el, ami sokkolóan hatott ugyan a lányokra, de azt mondták, hogy ezt megérte megnézni.

Október 7. péntek

Az utolsó együtt töltött napunkra nem terveztünk semmit, hogy hagyjuk őket nyugodtan összepakolni és felkészülni a hazautazásra. Csupán egy búcsúestét szerveztünk, hogy megfelelő módon zárjuk le ezt a szép és tartalmas két hetet.

Összességében elmondhatjuk, hogy rendkívül jól éreztük magunkat, ők is és mi is. Örülünk, hogy megismerhettük egymást és tudjuk, hogy ez a barátság a jövőben is virágzik majd. Reméljük, hogy sok ilyen programot szervezhetünk még, hogy sok ilyen kedves, aranyos, okos és ambiciózus diákot ismerhessünk meg!

Köszönettel, Arbasi Maryam és Pásztor Tamara

Károlyi Mihály SZKI

Barlangászás

Sportágválasztó napon vendégünk lesz Leél-Össy Szabolcs, ELTE egyetemi docense, kiváló barlangász...

Kajak-Kenu

hody banner cikk

Sportágválasztó napon vendégünk lesz Pordán László és Parti Zoltán a Magyar Kajak-Kenu Szövetség képviseletében!

10 órai kezdéssel előadást tartanak a "Vízi vándor" programról.

Hogyan mondjam el neked?

HOGYAN MONDJAM EL NEKED? – francia és angol nyelvű idegen nyelvi projekt művészetpedagógiai módszerek bevonásával a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a 2016/17-es tanévben

A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumban két nyelvtanár, Dr. Szabó Marianne, francia és Molnár Zsuzsanna, angol tanárok vezetésével, továbbá 18 tehetséges tanuló bevonásával valósult meg az a szinte egész tanévet felölelő program, amelynek keretében a tanulók idegen nyelven mélyedhettek el szakköri foglalkozásokon olyan témakörökben és tevékenységekben, amelyek a hagyományos nyelvórákon nem kerülnek középpontba. Téma volt a tehetség típusai, az ihlet, az inspiráció, a tehetség kibontakozásának fejlesztő és gátló körülményei, a művészeti ágak, az opera, a fényképezés, a smink, a festészet, szobrászat, versek, modern tánc, színpadi jelenetek, film. A program részét képezte célnyelvű idegenvezetés az Operaházban, valamint a Billy Eliot című musical megtekintése, amelynek témája szorosan kapcsolódik a projekt célkitűzéseihez.

A tanulók szívesen beszéltek érzéseikről, aktívan kapcsolódtak be a drámapedagógiai játékokba, osztották meg egymással különböző műalkotásokra adott reakcióikat, de mindannyian alkottak is valamit: fényképeztek, filmet készítettek, sminktervet egy operához, verset írtak, jelenetet tanultak meg és rendeztek meg, 3Ds tárgyat terveztek, rockzenekart alapítottak és Bon Jovit játszottak élőben, az „It’s my life”-ot. A projekt során valóban a saját életükről, személyiségükről gondolkodhattak, kifejezhették magukat, mindeközben szorosabb baráti kapcsolatok alakultak ki osztály-és iskolatársak között. A tanulók idegen nyelvű kommunikációs készségein kívül szociális együttműködési „puha” készségeik, de érzelmi intelligenciájuk is látványosan fejlődött.

A projekt záró momentuma egy olyan idegen nyelvű kulturális műsor és kiállítás volt, amely az iskola nyilvánossága előtt került bemutatásra.

Köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Tehetség Programnak és az Emberi erőforrás Támogatáskezelőnek a projekt megvalósulásához nyújtott támogatásáért.

Nemzeti Tehetségprogram

A nyári szünetben három beadott pályázatunk is célba ért a Nemzeti Tehetségprogram keretében:ntp palyazat

- "Nyelvi tehetség" termének kialakítása a Károlyiban projektre 1.400.000 forintot,

- Mutasd meg a gyakorlatban! Diákvállalkozások tehetségeseknek témára 1.200.000 forintot, valamint

- "A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása" témában 1.000.000 forint pályázati támogatást nyertünk a következő tanévre.

Pályázati sikerek nehéz időben is!

Pályázati sikerek nehéz időben is!

Iskolánk két pályázaton is sikeresen szerepelt:

  • Historia est magistra vitae - a történelmi tehetség termének kialakítása a Károlyiban projektünket 1 600 000 forinttal,
  • A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása projektünket 1 150 000 forinttal támogatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezel

 

 

ARIADNÉ FONALA - Társasjáték készítés a Károlyiban

Iskolánk alapítványa A Károlyis Diákokért Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Tehetség Program keretében sikeresen pályázott a 2018-as pályázati körben. A „Láss neki, lásd át, láss csodát” elnevezésű program (NTP-ITKK-18-0014) során 


EMMI logo

egy olyan társasjátékot alkottunk széles körű tanulói-tanári együttműködés keretében, ami a teljes középiskolás korosztály számára hasznos lehet. 

hathat, hiszen játékos formában hoz közelebb több tudományterületet és segít a tanulási technikák, a csapatmunka és a stratégiai gondolkodás elsajátításában. A játék nem csupán a tehetséggondozásban lehet eredményes, de céljainknak megfelelően bármelyik középiskolás diák tanulmányaira pozitívan 

ntp palyazat

A játék prototípusa a tanév végére készült el két példányban, a támogatás által biztosított színes nyomtató segítségével igényes kivitelben. A próbajátékra a projektbemutató napon került sor 2019. június 25-én, ahova meghívtuk egyik határon túli partneriskolánk a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia tanulóit és tanárait is, akik a délelőtt folyamán látogatást tettek a Csodák Palotájába. A Centrum más iskoláiból érkező meghívott tanár kollégákkal együtt sok pozitívumot és fontos kritikai észrevételeket fogalmaztak meg, ezzel segítve a további fejlesztést.

A program fő célkitűzése egy olyan innovatív társasjáték elkészítése volt, amely hozzájárul a tanulási technikák fejlődéséhez és az interdiszciplináris szemlélet kialakításához, ezt különböző tudományterületek bevonásával és összekötésével megvalósítottuk, a játék figyel a történelem, földrajz, nyelv és művészet összefüggéseire, megjelenik a közgazdasági szempont is.

A program során létrehozott játékot a tanulók „Ariadné fonala” névre keresztelték, ami az alapfeladatra utal, ami be-és kijutás egy labirintusba. A játékot 2-5 fős csapatok játszhatják. A játékmenet elején a csapatok közösen felépítenek egy kör alakú labirintust kisebb darabokból, majd felváltva különböző feladatokat húznak. Ha sikeresen megoldanak egy feladatot, különböző akciókat hajthatnak végre, léphetnek, vagy kicserélhetnek labirintus darabokat, ezzel elősegítve saját mozgásukat, vagy hátráltatva az ellenfélét, de erről közösen kell a csapatnak döntenie.

Minden feladat a teljes csapat együttműködésére épít, a feladatok különböző típusúak és minden csapat számára más-más feladat jelenthet kihívást. A játékot, a pozitív visszajelzések alapján, úgy gondoljuk sikerrel lehet alkalmazni szélesebb körben, viszont szükségesnek érezzük a további fejlesztést, már csak azért is, mert a projektcsapat is igényli, hogy folytassuk az együtt gondolkodást. Már jelen formájában is bizonyosan alkalmas a játék a tehetséggondozásra, így szeptember folyamán több osztályban is kipróbáljuk, és gyűjtünk további ötleteket, véleményeket egy online kérdőív segítségével. Amennyiben a játék véglegesnek gondolt formája elkészül, egy honlapon keresztül ingyen elérhetővé tesszük a feladatkártyákat és az alaptáblát, így bárki hasznosíthatja tehetséggondozásra iskolai vagy más környezetben. Centrumos társintézményeink és határon túli partneriskoláink számára terveink szerint mintadarabokat küldünk majd.

Mind a tanulók, mind a résztvevő pedagógusok nagyon jól érezték magukat a projekt során, hiszen a megszokott iskolai keretektől eltérő informális közegben tudtak létrehozni egy olyan kreatív és innovatív játékot, ami minden résztvevőt sikerélménnyel töltött el, és ez fontos motivációs forrás volt mindenki számára. A meghívott Centrumos és határon túli partneriskolákkal tovább erősödött a projektnap hatására kapcsolatunk, bevallásuk szerint nagyon pozitív és inspiráló élményekkel tértek haza, és várják a véglegesített játékverziót, hogy alkalmazhassák saját iskoláikban, vagy esetleg maguk is hasonló vagy más jellegű játékot fejlesszenek. Köszönjük minden résztvevő tanulónknak a lelkesedést és a hozzáadott munkáját, és külön köszönet jár Karaman Fanninak (9.knya) a játéktábla megrajzolásáért. A játék leírása és a letölthető verzió linkje a későbbiekben lesz elérhető.

 

Vállalkozások az Online térben

Diákvállalkozások az Online térben

Beszámoló a projekt megvalósulásáról

A program célja az volt, hogy tehetséges tanulóink az iskolapadban megszerzett tudásukat felhasználva, új területeken alkalmazhassák képességeiket: a diákok vállalkozásokat hoztak létre, terméket vagy szolgáltatást találtak ki, amelyet teljes körűen az online térben kellett megszervezniük. Azt vártuk és kaptuk ettől a programtól, hogy ezen keresztül fejlődtek a való életben is hasznosítható szakmai és digitális kompetenciáik, és versenyképes tudást is szerezhetnek vele majd a későbbiekben.

A sajátos körülmények között (Covid lezárások időszakát éltük ekkor) vágtak bele azok a diákok, akik felhívásunkra jelentkeztek és aktívan vettek részt a projektben. Azzal, hogy az online oktatás időszakára esett a projekt első szakasza – gyakorlatilag egyből élesben kellett a diákoknak megtapasztalni az online tér kihívásait. A legapróbb részletektől (online kommunikáció, virtuális prezentáció, közösségi szobák használata, hasznos alkalmazások kezelése, stb.) a komolyabb döntésekig mindennek az interneten keresztül kellett megvalósulnia. Ez már önmagában egy tanulási folyamat volt egy olyan generáció tagjainak, akikről ugyan azt állítjuk, hogy „digitális bennszülöttek”, de ez nem vonatkozik az üzleti szféra által használt és alkalmazott programokra, alkalmazásokra, felületekre.

A komplex, 60 órás program zárásaként, a projektnappal és bemutatóval egybekötött 3 napos szaktáborban vettek részt a diákok. Szerencsére a lezárások enyhülésével – kisebb szervezési nehézségekkel (Covid igazolások stb.) – sikerült egy fantasztikus természeti környezetben (Bakony, Porva) megvalósítani ezt. A diákoktól kapott visszajelzésekből visszaigazolva láttuk, hogy a programnak ez az eleme igazi élmény volt. Élmény több szinten is: Voltak itt prezentációk a kitalált termékekről és szolgáltatásokról. Tartottunk digitális kompetencianapot, ahol – többek között - meghívott szakember tartott (stílusosan online) workshop-ot az online üzleti világ lehetőségeiről és veszélyeiről. Különböző – az online üzleti léthez szorosan kapcsolódó – játékos feladatokon keresztül pedig lehetőség nyílt azoknak a kompetenciáknak a behozására vagy mélyítésének, amelyek nélkül nincs vagy csak részleges lehet az üzleti siker. Az egészséges munka/magánélet egyensúly fontosságát hangsúlyozva fizikai kikapcsolódásra is sor került: egy nagyobb túrát tettünk a téli, havas Bakonyban. A tábor végeztével a  tanulók egyaránt értékelték a többi csapatot és saját, a három nap alatt végzett munkájukat, ezzel javítva interperszonális technikáikat és önértékelő képességüket is.

Prezentációk:

Vállalkozás első ötlet

Ötletek

Sold Us!

BAIKES