Képzési információk 2021FIGYELEM!

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
Felnőttképzési jogviszonyban (esti munkarendben)

 

Információk:

 • Ingyenes, érettségire épülő, 8 hónap alatt elvégezhető képzés.
 • A képzés felnőttképzési jogviszonyban folyik, ezért diákigazolvány szeptember 1-jétől igényelhető.
  Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt.
 • Kezdete: 2021. szeptember 6.
 • Képzési napok a szakmai oktatásban (kontakt órák): hétfői, keddi és csütörtöki napokon 16.00-20.35 óráig
  Digitális órák, konzultációk: szombatonként egyeztetett napokon és időpontban.

A tanórákat e-learning, kontaktóra és digitális oktatás keretében tartjuk. a képzési szerződésben megjelölt munkanapokon
Az ágazati alapvizsgára felkészítés (189 óra) e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő önálló felkészülésével történik, melyhez szombati napokon konzultációt biztosítunk.
A kontakt órák száma: heti 21 óra.
Az Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy digitális oktatással (tantermen kívüli) történik.

A munkavállalói idegen nyelv tananyagának feldolgozása e-learning keretében történik.

 • Képzés helyszíne: 1139 Budapest, Váci út 89.
 • Jelentkezés:
  a szabad férőhelyek erejéig a kitöltött jelentkezési lap és az érettségi bizonyítvány leadásával lehetséges. A jelentkezéskor kérjük, szíveskedjen lehetőleg minden adatot megadni.
 • Jelentkezés és beiratkozás az alábbi napokon:
  • 2021.07.14-én és 2021.08.18-án 8:00-18:00 óráig
   Beiratkozáshoz szükséges:
   személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya bemutatása
   érettségi bizonyítvány másolatának leadása

 • A mulasztásokra vonatkozó szabályok: A felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint, a kontakt órák maximum 10%-a.
 • Az új képzési rendszerben a 10. héten ágazati alapvizsgát kell tenni, ami a továbbhaladás feltétele. Egy javítási lehetőség áll rendelkezésre, melyet a 13. héten kell teljesíteni.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Az ágazati alapvizsga alóli felmentést kérelmezni kell.

 • Az előzetes szakmai tapasztalat, gyakorlat és szakirányú tanulmány(ok) kérelem alapján beszámítható.
 • Munkavégzés mellett is szerezhet ingyenesen két szakmát. Korábban elvégzett OKJ szakma esetén is beiratkozhat az ingyenes képzésre, ezek nem számítanak bele az ingyenesen megszerezhető két szakmába.
 • A felnőttképzési jogviszonyban töltött évek nem csökkentik a felsőoktatásban ingyenesen igénybe vehető félévek számát.
 • A szakmai vizsga időpontja: 2022. május-júniusi vizsgaidőszak.
 • Plusz pontok a szakirányú felsőoktatási felvételin.

 

A szakmáról:

 • A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részlet feladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
 • Kompetencia elvárás: Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.
 • A szakmával rendelkező:
 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését 
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára 
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat 
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információ gyűjtésben;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.
 • Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember.

 

Várjuk jelentkezését!Kapcsolódó képek