Képzési információk 2022FIGYELEM!

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
Felnőttképzési jogviszonyban szakmai oktatás

jelentkezés és beiratkozás tudnivalók

Információk:

 • Ingyenes, érettségire épülő, 8 hónap alatt elvégezhető képzés.
 • A képzés felnőttképzési jogviszonyban folyik, ezért csak levelező diákigazolvány igényelhető.
  Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt.
 • Kezdete: 2022. szeptember 5.
 • Képzés helyszíne: 1139 Budapest, Váci út 89.
 • Képzési napok a szakmai oktatásban (kontakt órák): hétfői, keddi és csütörtöki napokon 16.00-20.35 óráig
 • Digitális órák, konzultációk: szombatonként egyeztetett napokon és időpontban.
  A tanórákat e-learning, kontaktóra és digitális oktatás keretében tartjuk, a képzési szerződésben megjelölt munkanapokon.
  Az ágazati alapvizsgára felkészítés (189 óra) e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő önálló felkészülésével történik, melyhez szombati napokon konzultációt biztosítunk. A munkavállalói idegen nyelv (25 óra) tananyagának feldolgozása is e-learning keretében történik, amennyiben a jelentkező nem kap belőle felmentést.
  A kontakt órák száma: heti 21 óra.
  Az Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy digitális oktatással (tantermen kívüli – online formában) történik.
 • Jelentkezés:
  a szabad férőhelyek erejéig a kitöltött jelentkezési lap és az érettségi bizonyítvány másolat leadásával lehetséges.

A jelentkezéskor kérjük, szíveskedjen lehetőleg minden adatot megadni.
A jelentkezés csak a beiratkozást követően válik véglegessé.

 • Jelentkezés és beiratkozás az alábbi napokon hosszabb ügyfélfogadási idővel:
  • 2022.07.13-án és 2022.08.17-én 8:00-18:00 óráig
   Beiratkozáshoz szükséges:
   kitöltött jelentkezési lap, adóazonosító kártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, és TAJ kártya bemutatása,
   érettségi bizonyítvány másolatának leadása,
   ha van korábbi szakmai, vagy szakképesítés bizonyítvány bemutatása

 • Az előzetes szakmai tapasztalatot, gyakorlatot és szakirányú tanulmány(oka)t kérelem és előzetes tudásmérés alapján beszámítunk. Ezt az igényt a beiratkozáskor lehet jelezni és leadni hozzá a kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt. Kérelem nyomtatványa beiratkozáskor a titkárságon kérhető és tölthető ki.

 • Az új képzési rendszerben a 10. héten ágazati alapvizsgát kell tenni, ami a továbbhaladás feltétele. Egy javítási lehetőség áll rendelkezésre, melyet a 13. héten kell teljesíteni.
  Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Az ágazati alapvizsga alóli felmentést kérelmezni kell az előző pontban leírtaknak megfelelően.

 

 • A mulasztásokra vonatkozó szabályok: A felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint, a szakirányú oktatás maximum 20%-a.

 • Munkavégzés mellett is szerezhet ingyenesen két szakmát. Korábban elvégzett OKJ szakma esetén is beiratkozhat az ingyenes képzésre, ezek nem számítanak bele az ingyenesen megszerezhető két szakmába.
 • A felnőttképzési jogviszonyban töltött évek nem csökkentik a felsőoktatásban ingyenesen igénybe vehető félévek számát.
 • A szakmai vizsga időpontja: 2023. május-júniusi vizsgaidőszak.
 • Szakmai vizsga eredmény alapján történő pontszámítás a szakirányú felsőoktatási felvételin.

 

A szakmáról:

 • A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részlet feladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
 • Kompetencia elvárás: Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.
 • A szakmával rendelkező:
  • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését 
  • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára 
  • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat 
  • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
  • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
  • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
  • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információ gyűjtésben;
  • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
  • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
  • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
  • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.
 • Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember.

Várjuk jelentkezését!Kapcsolódó képek