Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmaFIGYELEM!

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma
Felnőttképzési jogviszonyban szakmai oktatás

jelentkezés és beiratkozás tudnivalók

 

 

Információk:

 • Ingyenes, érettségire épülő 1,5 év alatt elvégezhető képzés.
 • A képzés felnőttképzési jogviszonyban folyik, ezért csak levelező diákigazolvány igényelhető.
  Az intézmény a képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt.
 • Várható kezdete: 2024. szeptember 10. (kedd)
 • Képzés helyszíne: 1139 Budapest, Váci út 89.
 • Képzési napok a szakmai oktatásban (kontakt órák): keddi és csütörtöki napokon 16.00-20.30 óráig
  Online órák: szombatonként egyeztetett napokon és időpontban.

A tanórákat e-learning tananyaggal, kontaktóra és online oktatás keretében tartjuk, a képzési szerződés mellékletében megjelölt munkanapokon.

Az ágazati alapvizsgára felkészítés (210 óra): 105 kontaktórával és 105 óra e-learning tananyag kiadásával valósul meg. Ez utóbbi esetben a képzésben résztvevő önálló felkészülésével történik, melyhez a kontaktórákon konzultációt biztosítunk.

A kontakt órák száma: heti 14 óra – 2*7 óra.
(de hetente max. 21 óra (7*3), ha szombaton is van oktatás)

 

 • Jelentkezés:

a szabad férőhelyek erejéig a kitöltött jelentkezési lap és az érettségi bizonyítvány másolat leadásával lehetséges.

  • a titkárságon személyesen a nyári ügyeleti napokon: szerdánként 08.00-16.00 óra között, vagy
  • a titkarsag@karolyi-kozgazd.hu email címen, a letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az érettségi bizonyítvány másolatának együttes megküldésével

Jelentkezési lap

A jelentkezéskor kérjük, szíveskedjen lehetőleg minden adatot megadni.

A jelentkezés csak a beiratkozást követően válik véglegessé.

 

 • Beiratkozáshoz szükséges:

* kitöltött jelentkezési lap,
* adóazonosító kártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, és TAJ kártya bemutatása,

* érettségi bizonyítvány másolatának leadása,
* ha van korábbi szakmajegyzékes szakma oklevelének, vagy szakképesítés bizonyítványnak a bemutatása
* nyilatkozat a szakmai oktatásban való részvételről

2024.07.17-én és 2024.08.14-én 8:00-18:00 óráig hosszabb ügyfélfogadási idő áll rendelkezésre a beiratkozáshoz.

 

 • Az előzetes szakmai tapasztalatot, gyakorlatot és szakirányú tanulmány(oka)t kérelem és előzetes tudásmérés alapján beszámítunk. Ezt az igényt a beiratkozáskor lehet jelezni és leadni hozzá a kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt.
  Kérelem nyomtatvány a beiratkozáskor a titkárságon kérhető és tölthető ki.
 • Az új képzési rendszerben az 1. félév végén, 2025. januárjában ágazati alapvizsgát kell tenni, ami a továbbhaladás feltétele. Egy javítási lehetőség áll rendelkezésre. A javítóvizsga lehetőségét a második félévben 60 napon belül kell megszervezni.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki részszakmát szerzett, ha az adott részszakmát magában foglaló szakma szakmai oktatásában vesz részt, vagy korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha a beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

Az ágazati alapvizsga alóli felmentést kérelmezni kell az előző pontban leírtaknak megfelelően.

 • A mulasztásokra vonatkozó szabályok: maximum 30%.
 • Munkavégzés mellett is szerezhet ingyenesen két szakmát.
  Korábban elvégzett OKJ szakma esetén is beiratkozhat az ingyenes képzésre, ezek nem számítanak bele az ingyenesen megszerezhető két szakmába.
 • A felnőttképzési jogviszonyban töltött évek nem csökkentik a felsőoktatásban ingyenesen igénybe vehető félévek számát.
 • A szakmai vizsga időpontja: 2026. februári vizsgaidőszak.
 • Szakmai vizsga eredménye alapján a szakirányú felsőoktatási felvételin kérhető a pontszámítás az oklevél alapján.

 

A szakmáról:

 • A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részlet feladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
 • Kompetencia elvárás: Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.
 • A szakmával rendelkező:
 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését 
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára 
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat 
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információ gyűjtésben;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.
 • Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember.

Várjuk jelentkezését!Kapcsolódó képek